EUD og AMU

Medlemmer ansat på EUD og AMU er organiseret i foreninger. Læs mere om foreningernes arbejde og vilkår.

E-udvalget (Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne) består af formænd for udvalgte foreninger i uddannelsesforbundet.

En beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver der hører under udvalget.

Se E-udvalgets notater og vejledninger

Foreningerne i region Midt-Nord, Syd og Sjælland afholder hvert andet år åbne medlemsmøder.

Find din foreningsformand eller tillidsrepræsentant.

E-udvalget har en aktivitetspulje, hvor foreningerne kan søge støtte til aktiviteter.

Hovedbestyrelsen fastsætter en rammevedtægt for foreningerne. Inden for denne fastsætter foreningerne selv deres egne vedtægter.

Møder og arrangementer der især er relevante for ansatte på EUD og AMU.