EUD og AMU

Medlemmer ansat på EUD og AMU er organiseret i foreninger. Læs mere om foreningernes arbejde og vilkår.

Som en del af kongresforberedelsen skal foreningerne holde valgmøder med valg af delegerede, suppleanter og behandling af kongressens emner. Valgmødet kan være en generalforsamling eller et medlemsmøde.

E-udvalget (Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne) består af formænd for udvalgte foreninger i uddannelsesforbundet.

En beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver der hører under udvalget.

Foreningerne i region Midt-Nord, Syd og Sjælland afholder hvert andet år åbne medlemsmøder.

Find din foreningsformand eller tillidsrepræsentant.

E-udvalget har en aktivitetspulje, hvor foreningerne kan søge støtte til aktiviteter.

Hovedbestyrelsen fastsætter en rammevedtægt for foreningerne. Inden for denne fastsætter foreningerne selv deres egne vedtægter.

Møder og arrangementer der især er relevante for ansatte på EUD og AMU.