Foreninger, sektioner og sammenslutninger

Alle medlemmer er med i en gruppe. Medlemmer af lærergruppen tilhører enten en sektion eller en forening alt efter ansættelsessted.

Medlemmer ansat på EUD, EUX, AMU, TAMU, HHX, HTX og erhvervsakademier er organiseret i foreninger. Læs mere om foreningernes arbejde og vilkår.

Ansatte på VUC er med i sektionen VUC-lærere. Læs mere om sektions arbejde og vilkår.

Ansatte på sprogskoler og sprogcentre er medlem af sektionen lærere i dansk som andetsprog. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på ungdomsskoler er medlem af sektionen ungdomsskolelærere. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på daghøjskoler og oplysningsforbund er medlem af sektionen ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Vejledere og konsulenter i kommuner er medlem af sektionen vejledere og konsulenter i det offentlige. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

De nye FGU-institutioner åbnede den 1. august 2019, hvilket betyder, at medlemmer ansat på FGU fra 1. august er med i sektionen for lærere m.fl. ved FGU. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Når du går på efterløn eller pension, kan du blive medlem af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet. Hermed bevarer du en lang række medlemsfordele til et langt lavere kontingent end det, de arbejdsaktive medlemmer i Lærergruppen må betale! I foreningerne under Seniorgruppen kan du mødes med kolleger fra den del af forbundet, du var medlem af i dit arbejdsliv Corona udskyder møder På grund af corona-krisen er alle generalforsamlinger og andre møder i Seniorgruppen udskudt på ubestemt tid, med undtagelse af generalforsamlingen i seniorgruppen den 18. september. Når det atter bliver muligt at afholde fysiske møder, vil de udsatte generalforsamlinger blive indkaldt med det varsel, der er angivet i vedtægterne.

Uddannelsesforbundet har en faglig sammenslutning, der henvender sig til medlemmer på tværs af ansættelsessteder. Læs mere om sammenslutningen - deres arbejde og vilkår.