Foreninger, sektioner og sammenslutninger

Alle medlemmer er med i en gruppe. Medlemmer af lærergruppen tilhører enten en sektion eller en forening alt efter ansættelsessted.

Medlemmer ansat på EUD, EUX, AMU, TAMU, HHX, HTX og erhvervsakademier er organiseret i foreninger. Læs mere om foreningernes arbejde og vilkår.

Ansatte på VUC er med i sektionen VUC-lærere. Læs mere om sektions arbejde og vilkår.

Ansatte på sprogskoler og sprogcentre er medlem af sektionen lærere i dansk som andetsprog. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på ungdomsskoler er medlem af sektionen ungdomsskolelærere. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på daghøjskoler og oplysningsforbund er medlem af sektionen ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Vejledere og konsulenter i kommuner er medlem af sektionen vejledere og konsulenter i det offentlige. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

De nye FGU-institutioner åbnede den 1. august 2019, hvilket betyder, at medlemmer ansat på FGU fra 1. august er med i sektionen for lærere m.fl. ved FGU. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Seniorer kan blive medlem af sektionen seniorer. Seniorgruppen har ca. 1300 medlemmer. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Uddannelsesforbundet har to faglige sammenslutninger, der henvender sig til medlemmer på tværs af ansættelsessteder. Læs mere om de enkelte sammenslutninger - deres arbejde og vilkår.