1. januar 2018 er Uddannelseslederne gået ud af Uddannelsesforbundet og har lagt sig sammen med Landsforeningen af Produktionsskoleledere til en ny selvstændig lederorganisation: Uddannelseslederne af 2018. Læs mere på organisationens hjemmeside:

Uddannelseslederne