Vi ønsker dig velkommen i Sektionen for folkeoplysere og daghøjskolelærer. Her kan du få orientering om, hvem vi er, hvad vi arbejder for, og hvad sektionen kan hjælpe dig med. 

Vi repræsenterer en sektion i Uddannelsesforbundet, hvor alle medlemmer i sektionen arbejder med undervisning og vejledning på enten:

  • Selvejende STU-skoler
  • Folkeoplysningsforbund – dag og aftenundervisning
  • Selvejende daghøjskoler

I sektionen arbejder vi med en bred vifte af forhold, som styrker din dagligdag. Det er fx overenskomster, ansættelsesforhold, vilkår for TR-arbejde, lovgivning på området osv.

Vi tilstræber, at der bliver et fællesskab omkring vores arbejde, og orienterer via møder og nyhedsbreve om vores arbejde i sektionen. Vi deltager gerne i klubmøder på din skole.

Find mere information her.

Hvis du har specifikke spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemmerne i sektionsbestyrelsen. Du kan også kontakte en medarbejder i sekretariatet. 

Sektionsformand Dorthe Jespersen, AOF Nord-22439451 – dje@uddannelsesforbundet.dk