Bestyrelsen

Dorthe Jespersen

Formand

Tlf: 23829672

Simon Nielsen

Næstformand

Tlf: 28765299

Christian Eriksen

Kasserer

Mob: 22981641

Dorte Bøgsted Topp

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 2720 9696

Dorthe Barrett Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 22727064

Jakob Ingeman Ladefoged

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 50980762

Lene Højhus

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 40189823

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 3. oktober 2008 med senere ændringer på hovedbestyrelsesmødet d. 20. maj 2014 (inkl. konsekvensrettelse efter kongressen d. 14-15. november 2014).

Læs vedtægterne

Folder

Du kan downloade sektionens velkomstfolder 

Velkomstfolder

Nyhedsbreve

Der bliver efter behov sendt nyhedsbreve ud til sektionen.

Seneste nyhedsbrev

Februar 2021

Møde.png

Uddannelsesforbundet er den faglige organisation for lærere, vejledere, konsulenter og andre pædagogiske medarbejdere inden for almen og erhvervsrettet uddannelse for unge og voksne. Medlemmerne arbejder blandt andet på:

 • aftenskoler og anden folkeoplysning
 • produktionsskoler
 • AMU-centre
 • tekniske skoler
 • landbrugs-, søfarts- og maskinmesterskoler
 • designskoler
 • handelsskoler
 • skoler for tandklinikassistenter og tandplejere
 • forsvarets civilundervisning
 • VUC
 • sprogcentre
 • kommunale ungdomsskoler
 • daghøjskoler
 • FVU og ordblindeundervisningen
 • specialundervisningen
 • beskæftigelsesområdet
 • jobcentre

Vi organiserer også dimittender fra voksenunderviseruddannelsen og fra
håndarbejdsseminarierne.

Uddannelsesforbundet har mere end 100 år på bagen, selv om vi først blev oprettet den 1. januar 2009. Forbundet er nemlig en fusion af tre gamle lærerorganisationer: DPL – Danske Produktionshøjskolers Lærerforening, DTL – Dansk Teknisk Lærerforbund og LVU – landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere

Vi arbejder for en overenskomst
Uddannelsesforbundet arbejder som den eneste fagforening hårdt for, at du får en overenskomst på lige fod med andre lønmodtagere. Vi mener, at du, lige som alle andre lønmodtagere, har ret til pension, tryghed i ansættelsen, løn under sygdom og fuld løn under barsel.

Vi rådgiver dig
Vi er med dig hele vejen i dit arbejdsliv. Hvad enten det drejer sig om ansættelses-
kontrakter, arbejdsskader, fleksjob, revalidering, mobning, chikane eller afskedigelser.
I Uddannelsesforbundet får du al den juridiske rådgivning om dine løn- og ansættelsesforhold, du har brug for.

Vi tilbyder kurser
Efteruddannelse er der ikke meget af til undervisere i folkeoplysningen. Det prøver vi at kompensere for ved at tilbyde målrettede kurser, der sætter fokus på aktuelle og væsentlige emner.

Vi har netværket til dig
Det kan være meget ensomt at være underviser i folkeoplysningen. Kolleger er ofte nogle, du hilser på i forbifarten på vej til undervisning. De kolleger, du ikke har i dagligdagen, kan du møde gennem Uddannelsesforbundets faglige netværk.

Vi er kun et telefonopkald væk
Uddannelsesforbundet går op i medlemsnærhed. Selvom vi har kontor i det centrale København, er vi repræsenteret i hele landet. Jo før du kontakter os, desto hurtigere kan vi rykke ud til der, hvor du er.

Vi arbejder sammen med a-kassen
Bliver du ledig, hjælper vi dig videre i livet. Vi arbejder sammen med a-kassen DLFA om, at du får det tilbud, der passer dig, hvad enten det drejer sig om nyt job eller opkvalificering.

Vi kan ikke gøre det alene
Kun samlet i én fagforening kan vi lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne. Sammen kan vi skabe respekt om din hverdag. Sammen kan vi skabe tryghed i din fremtid.

Vi arbejder for en løsning for alle 

Uddannelsersforbundet er den eneste fagforening, som arbejder for en overenskomst for undervisere i folkeoplysningen

Hvervefolder til print

Meld dig ind

Vil du gerne melde dig ind i Uddannelsesforbundet og blive en del af folkeoplysernes faglige fællesskab
• Kontakt sekretariatet på telefon 70 70 27 22

Du kan også benytte dig af den elektroniske indmeldelsesblanket

 

Her kan du læse folkeoplysningsloven som bestemmer løn og arbejdsvilkår.

Link til lovtekst

Her er en kort forklaring til lovteksten:

Fakta om vilkårene som lærer i folkeoplysningen

Forbundets arrangementer på dit område

+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"Oplysningsforbund og daghøjskoler" ) 
+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"Oplysningsforbund og daghøjskoler" ) 

Object reference not set to an instance of an object.

 • Forbundets møder
 • Kurser og konferencer
 • Møder
 • TR-uddannelse