Gitte Mølbæk

Formand og kasserer

Mob: 23445764

Lise-Lotte Fischer Andersen

Næstformand

Tina Lind

kasserer

Information om OBU- og FVU-sammenslutningen

Vi er en faglig sammenslutning under Uddannelsesforbundet, hvor alle med interesse for området kan blive medlem.

Som det fremgår af vedhæftede pjeceer vi et bindeled mellem dig og Uddannelsesforbundet, når det gælder faglige og pædagogiske problemstillinger, der har indflydelse på dine arbejdsforhold.

Vær med i et større fællesskab omkring OBU og FVU!

Tilmeld dig: info@uddannelsesforbundet.dk  (HUSK navn, samt medlemsnr. eller cpr.nr.)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i OBU- og FVU-sammenslutningen.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 3. november 2022 kl. 18.45 på Dalum Landbrugsskole og kursuscenter, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. 

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sammenslutningens kursus d 3. og 4. november samme sted.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab for 2020 og 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af minimum 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

Forslag fra sammenslutningens medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Uddannelsesforbundets sekretariat senest den 3. oktober (1 måned før generalforsamlingens afholdelse) på info@uddannelsesforbundet.dk, att. konsulent Stig Borberg.

De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, bliver offentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 20. oktober (2 uger før generalforsamlingens afholdelse).  Forslagene bliver desuden fremsendt elektronisk til de medlemmer, der har forhåndstilmeldt sig til generalforsamlingen.

Der henvises til sammenslutningens vedtægter.

Generalforsamlinger

OBU- og FVU-sammenslutningen afholder generalforsamling
hvert 2. år. 

Referat af generalforsamlingen afholdt den 03.11.2022
Læs referat

Referat af generalforsamlingen afholdt den 01.10.2020
Læs referat

Referat af generalforsamlingen afholdt den 20.-21.09.2018.
Læs referatet

Referat af generalforsamlingen afholdt den 22. september 2016
Referat

Vedtægter

Vedtægter for OBU- og FVU

Forretningsorden

 Forretningsorden for bestyrelsen i OBU-FVU-sammenslutningen