Bestyrelsen

Jørgen Fick Andersen

Formand

Mob: 20 65 20 74

Ebba Charlotte Rye

Næstformand

Mob: 28 71 55 55

Helle Wiedenbein

Bestyrelsesmedlem

Mob: 21 70 60 02

Jacob Gjelstrup

Bestyrelsesmedlem

Mob: 60 68 39 49

Louise Albrecht Olsen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 30 43 44 41

Louise Schmidt Pierri

Bestyrelsesmedlem

Mob: 22 37 02 78

Nina Kofoed-Jakobsen

Kasserer

Mob: 42 21 20 52

Sektionens blad FOKUS

Bladet FOKUS bliver udgivet af Uddannelsesforbundet - sektionen for lærere i dansk som andetsprog to gange om året.

FOKUS nr. 79 december 2022 ligger nu tilgængeligt på vores hjemmeside

Kom ind og læs bladet på vores hjemmeside

God jul og godt nytår

Kirsten og Susanne
Fokusredaktionen

Bidrag modtages gerne.

Hvis du har skrevet en artikel, som du gerne vil have i bladet, så skriv til os på fokus.dansk@gmail.com.

Kontingent

På kontingentopkrævningen optræder der et beløb, der går til udgifter i forbindelse med sektionens arbejde. En del af beløbet går direkte til sektionen og en del går videre til regionen (der kan lade en del gå videre til klubberne).

Sektionskontingent er 34 kr. pr. måned. Regionskontingentet varierer så nogle regioner opkræver 35 kr. og andre opkræver 20 kr.

Kontingentet til sektion og region opkræves sammen, således:

sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Hovedstaden) 69,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Sjælland)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Syd)  69,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Midt)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Midt)  54,00 pr. måned
sektionen for lærere i dansk som andet sprog (region Nord) 54,00 pr. måned


De 34 kr. til sektionen dækker de af sektionsbestyrelsens aktiviteter, der ligger ud over en række centralt betalte møder i bestyrelsen og med medlemmerne.

Det er frikøb til bestyrelsesmedlemmer med særlige opgaver som formand, næstformand, kasserer, formand f. pædagogisk udvalg etc. Det er frikøb til pædagogisk udvalgs møder, og det financierer redaktionen og udgivelsen af Fokus (vores pædagogiske flagskib).

Det kan være Ad hoc opgaver besluttet i bestyrelsen, f. eks. sidst et arbejdstidsudvalg. Næstformanden laver i øjeblikket opsøgende arbejde i forhold til evt. medlemmer fra nye aktører på området.

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne på sektionens hjemmeside. De giver et godt billede af den mangfoldighed af opgaver, som bestyrelsen beskæftiger sig med.

Regionskontingent er fastlagt på regionernes generalforsamlinger og derfor forskellige. Disse midler dækker typisk 4 årlige regionsmøder, der især fungerer som netværksmøder for den enkelte tillidsmand.

Her møder den lokale tillidsmand sine TR-kollegaer og kan udveksle erfaringer, ideudveksle og holde sig opdateret indenfor området.

Herudover støttet regionen de lokale klubber økonomisk.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 1. oktober 2008 med senere ændringer på hovedbestyrelsesmødet den 20. maj 2014 (inkl. konsekvensrettelse efter kongressen d. 14-15. november 2014).

Læs vedtægterne

Uddannelsespuljen

Har du hørt om den?

Sektionen for lærere i dansk som andetsprog har til stadighed afsat 200.000 kr. i en særlig uddannelsespulje.

Formålet med puljen er at give tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer m.v. mulighed for efter- og videreuddannelse eller lignende . – En mulighed, som de i kraft af deres faglige hverv delvist har været afskåret fra.

For at opnå støtte kræver det, at andre finansieringsmuligheder er udtømte.

Sektionsbestyrelsen alene tager stilling til indkomne ansøgninger.

En begrundet ansøgning kan indsendes når som helst og vil blive behandlet på sektionsbestyrelsens følgende møde.

Ansøgningen sendes til:

Bestyrelsen for sektionen for lærere i dansk som andetsprog
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15,
1364 København.

Eller til:

info@uddannelsesforbundet.dk  

I mailens rubrik, emne, skrives:

Bestyrelsen for sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Hertil sender sekretariatet så mailen videre.

Regionsklub Hovedstaden

Mobil: 3043 4441
E-mail: louise90009@gmail.com
Arbejder: CBSI Danskuddannelse
Mobil: 2960 7446
E-mail: lene640h@scno.dk
Arbejde: Sprogcenter Nordsjælland - Frederikssund - Frederiksværk
Mobil: 42212052,
E-mail: nkofoedj@hotmail.com
Arbejde: Speak - School of Danish 

Indkaldelse til generalforsamling i Regionsklub Hovedstaden for lærere i dansk som andetsprog.

Alle medlemmer af Uddannelsesforbundets sektion for dansk som andetsprog i Region Hovedstaden kan deltage.

Tid: 25. april 2023 kl. 16.00

Sted: Uddannelsesforbundets lokaler, Nørre Farimagsgade 15, 1364 Kbh K

Kontaktperson: Regionsklubformand Louise Olsen, mail: louise90009@gmail.com

Dagsorden i hht. vedtægterne:

Valg af dirigent og referent

 1. Vedtagelse af forretningsorden
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Evt. forslag indsendes senest en uge før til kontaktpersonen/Regionsklubformanden

Regionsklub Sjælland

Mobil: 28715555
Arbejde: AOF Sprogcenter Sjælland

Indkaldelse til generalforsamling i Region Sjælland for lærere i dansk som andetsprog.

Alle medlemmer af Uddannelsesforbundets sektion for dansk som andetsprog i Region Sjælland kan deltage.

Tid: 25. april 2023 kl. 16.00

Sted: Uddannelsesforbundets lokaler, Nørre Farimagsgade 15, 1364 Kbh K

Kontaktperson: Louise Pierri, mail: louisepierri@gmail.com

Dagsorden i hht. vedtægterne:

Valg af dirigent og referent

 1. Vedtagelse af forretningsorden
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Evt. forslag indsendes senest en uge før til kontaktpersonen/Regionsklubformanden

Regionsklub Syd

Mobil: 30116994
Arbejde: AOF Center Sydjylland Job og Dansk
Mobil: 31225121
E-mail: tovesidki@gmail.com
Arbejde: AOF Center Sydjylland Job og Dansk

Regionsklub Midt

Mobil: 60683949
E-mail: jaco0359@shls.dk
Arbejde: Sprogcentret Holstebro

 

Mobil: 22840048
E-mail: christel_tarber@hotmail.com
Arbejde: Clavis Aarhus
Mobil: 81545808
E-mail: madspmmadsen02@gmail.com
Arbejde: Clavis Aarhus

Regionsklub Nord

Mobil: 24471769
Arbejde: Sprogcenter Aalborg
Mobil: 21393752
E-mail: Poul.Erik.Pedersen11@skolekom.dk
Arbejde: Sprogcenter Aalborg.

Forbundets arrangementer på dit område

+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"Sprogcentre" ) 
+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"Sprogcentre" ) 
 • Forbundets møder
 • Kurser og konferencer
 • Møder
 • TR-uddannelse