HL Seniorernes bestyrelse

Karen Elisabeth Lundbæk

Formand

Tlf: 86 29 04 92

Lone Elgkær

Kasserer

Tlf: 56 31 33 66

Kirsten Hammer Pedersen

Sekretær

Tlf: 22 10 30 76

Frede Kühl

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 40 29 74 22

Årsmødet 2023 finder sted i Skanderborg den 12. og 13. april 2023.

Reserver gerne datoen.

Skanderborg Handelsskole - nu SCU

HLS er en seniorforening, der består af medlemmer, der er gået på efterløn/pension fra HL og siden 1.7.2018 fra Uddannelsesforbundet.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i sociale og økonomiske spørgsmål vedr. seniortilværelsen - § 2 i HLS’ vedtægter.

HLS arrangerer årsmøde i april kvartal. Årsmødet afholdes som et overnatningsmøde i centralt beliggende byer - typisk indeholdende et besøg på en seværdighed med forudgående orientering om seværdigheden.
Festmiddag om aftenen.

Kontingentet udgør i alt kr. 500,00 pr. år, hvoraf kr. 308,00 pt. er kontingent til Uddannelsesforbundet.
Hele kontingentet opkræves af Uddannelsesforbundet med kr. 125,00 pr. kvartal og er fradragsberettiget, såfremt man har været ansat på tjenestemandslignende vilkår eller går på efterløn.

Vedtægter

HL's vedtægter

DTL seniorerne

LVA seniorerne

LVU seniorerne

HL seniorerne