Kontakt E-udvalgets formand for bidrag. 

 

Emne: Kønsforskelle på erhvervsuddannelser

 

Titel:
Minoritetskøn på erhvervsuddannelser
En analyse af frafald og trivsel på kønsdominerede uddannelser
 

Forfatter:
Lumi Zuleta med bidrag fra Tinne Steffensen, Mathilde Holte Kristensen, Anah Maskell og Josefine Bjørnholm

Udgiver:
Institut for Menneskerettigheder, 2020

>> Læs mere 

Undersøgelse af minoritetskøn på erhvervsuddannelser

Institut for menneskerettigheder

  • Institut for Menneskerettigheder har undersøgt kønsopdelingen, frafald og trivslen blandt minoritetskøn på danske erhvervsuddannelser.
Titel:

Piger i mandefag

Forfatter:
Maria Hummelmose og Mikkel Windfeld Pedersen

Udgiver:
Dansk center for undervisningsmiljø (dcum), juni 2020

>> Læs mere

DCUM

Dansk Center for Undervisningsmiljø

  • DCUM har spurgt piger i mandefag om, hvad der har været afgørende for deres uddannelsesvalg. Siden indeholder både et hæfte om undersøgelsen, samt dialogværktøj om det at være pige i mandefag. Begge dele kan hentes digitalt eller bestilles gratis til fremsendelse.

Titel: 
Stereotyper spænder ben for tekniske piger

Udgiver:
Tænketanken DEA

>> Læs mere

DEA

Motivation

Danmark står ligesom en række øvrige vestlige lande over for en stor samfundsudfordring, da vi mangler STEM-kompetencer – altså kompetencer inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Titel:
Teknik – 10 lektioner i att förändra världen

Forfatter:
Ulrika Sultan

Udgiver: 
Li Ljungberg, Elin Östblom / Teknikföretagen, 2018

>> Læs mere

https://www.hacktheworld.se/

Svensk undervisningsmateriale

Svensk undervisningsmateriale, der evt. kan inspirere til brobygning for piger ift. STEM-fag, da det arbejder med samfundsproblemer mm

 

Teknik: ”10 lektioner i att förandra världen”

  • Hvert kapitel
  • Interview med en der arbejder
  • Et samfundsproblem - f.eks.: ”Hvordan kan jeg få min is med ud i skoven uden at den smelter?”
  • Teori
  • Praktisk moment
  • Ekstra information til læreren

Teknik bliver normalt ofte ”bare” noget med at løse et problem.
Bogen er med til, at pigerne oplever det som mere nærværende og personligt.
Bogen er bestilt 7000 gange i 15 lande. Den har nået 3 mio mennesker.
Så hvordan løfter man pigerne ind i denne verden. Pigerne er ikke problemet. Det er det, man gør ved pigerne, der er med til at interessen forsvinder.

Titel:

Vi skal styrke frontløberne i den grønne omstilling

Forfatter:
Af Mikkel Bohm, direktør i Astra, Lars Goldschmidt, formand Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, og Berith Bjørnholm, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden

Udgiver:
Tænketanken DEA

>> Læs mere

>> Inspirationskatalog - styrkede STEM-kompetencer på erhvervsuddannelserne”

fra Novo Nordisk Fonden, DEG samt astra (https://astra.dk/)

 

Novo Nordisk Fonden

Indlæg: Vi skal styrke frontløberne i den grønne omstilling

 

De faglærte vil i de kommende år udgøre frontlinjen i den grønne omstilling af samfundet. Stærkere naturfaglige kompetencer på erhvervsuddannelserne er et afgørende skridt på vejen til at indfri ambitionerne.

 

Titel:
Rådets 8 anbefalinger

Forfatter:
Byggeriets Kvinderåd

Udgiver:
Dansk byggeri

 

>> Læs mere

 

Dansk Byggeri

Der er langt mellem kvinderne på byggepladserne og i anlægsindustrien. Det gør DI Dansk Byggeri noget ved.

Byggeriets Kvinderåd har fremlagt 8 konkrete anbefalinger til at få flere kvinder til at tage en byggefaglig uddannelse og gøre karriere som for eksempel håndværker, konstruktør og ingeniør.

Titel:
Ligestilling mellem kønnene

Forfatter:
Dansk Byggeri

 

>> Læs mere

 

Dansk Byggeri

Ligestilling mellem kønnene

I Dansk Byggeri arbejder vi målrettet for at styrke kvinders rettigheder og muligheder i bygge- og anlægsbranchen. Kun 9 procent af de beskæftigede i branchen er kvinder. Det er vores ambition, at andelen af kvinder i branchen skal fordobles i løbet af de næste 10 år.