Formålet med initiativpuljen er, at der kan anvendes midler til formål, der ligger inden for forbundets politiske program, og som tager sigte på at styrke og gavne medlemmer, lokalforeninger, regioner og styrke samarbejdet mellem forbundets lokale og centrale niveau.

Et "initiativ" kan være et arrangement i form af et møde eller en konference.
Eller et fagligt initiativ i form af en pjece eller en video-produktion.
Eller så meget andet.

Om initiativet

Skriv navne og foreninger

Program

Budget

Skriv navn på modtager
Skriv konto nr

Kontaktoplysninger

Vælg dato for indgivelse af ansøgning

Evt. tilskud vil blive udbetalt, når der foreligger regnskab med tilhørende bilag samt en evaluering