Foreninger, sektioner og sammenslutning

Alle medlemmer er med i en gruppe. Medlemmer af lærergruppen tilhører enten en sektion eller en forening alt efter ansættelsessted.

Medlemmer ansat på EUD, EUX, AMU, TAMU, HHX, HTX og erhvervsakademier er organiseret i foreninger. Læs mere om foreningernes arbejde og vilkår.

Ansatte på VUC er med i sektionen VUC-lærere. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på sprogskoler og sprogcentre er medlem af sektionen lærere i dansk som andetsprog. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på ungdomsskoler er medlem af sektionen ungdomsskolelærere. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Ansatte på daghøjskoler og oplysningsforbund er medlem af sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Læreruddannede vejledere og konsulenter på det kommunale beskæftigelsesområde er medlemmer af Sektionen for vejledere og konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde. Læs her om sektionsbestyrelsens arbejde.

De nye FGU-institutioner åbnede den 1. august 2019, hvilket betyder, at medlemmer ansat på FGU fra 1. august er med i sektionen for lærere m.fl. ved FGU. Læs mere om sektionens arbejde og vilkår.

Vi er en faglig sammenslutning under Uddannelsesforbundet, der henvender sig til medlemmer på tværs af ansættelsessteder, hvor alle med interesse for området kan blive medlem. Læs mere om sammenslutningen - deres arbejde og vilkår.

Når du går på efterløn eller pension, kan du blive medlem af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet. Hermed bevarer du en lang række medlemsfordele til et langt lavere kontingent end det, de arbejdsaktive medlemmer i Lærergruppen må betale! I foreningerne under Seniorgruppen kan du mødes med kolleger fra den del af forbundet, du var medlem af i dit arbejdsliv.