Struktur og demokrati

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Der er kongres hvert tredje år, hvor de delegerede sætter retningen for arbejdet de kommende år.

På denne side kan du læse mere om de beslutninger der blev taget på repræsentantskabsmødet, som blev afholdt den 27. april i Odense.

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.