Struktur og demokrati

Uddannelsesforbundet afholder repræsentantskabsmøde den 23. september i Odense

Uddannelsesforbundet afholder kongres den 21.-22. november 2020 i København

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til valgmøder med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis foreningsområdet og sektionsområdet

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.