Struktur og demokrati

Uddannelsesforbundet afholdte repræsentantskabsmøde den 10. april i Svendborg

Find oversigter over, hvordan forbundet og sekretariatet er bygget op, og hvordan medlemmerne er organiseret.

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Der er kongres hvert tredje år, hvor de delegerede sætter retningen for arbejdet de kommende år.