Peter Ølgaard

Peters præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Næste store opgave for den nye HB bliver OK18. Lov 409 har udstyret os med helt uacceptable arbejdsforhold uden sikkerhed for at kunne levere kvalitetsundervisning og opleve et godt arbejdsmiljø. Arbejdstidsbilagene fra OK15 har vist sig ikke at kunne levere dette; derfor er det vigtigste krav til forhandlingerne at sikre en aftale, der understøtter kvalitet og arbejdsmiljø. Opgaveoversigterne skal også løftes til et acceptabelt niveau, ligesom reallønnen skal sikres, og midlerne til ny løn skal sikres udmøntning. Det er i denne sammenhæng opmuntrende, at der i perioden har været et forstærket og godt samarbejde med de øvrige lærerorganisationer, og at der også er tiltag til at sikre opbakning fra de øvrige forbund i det offentlige forhandlingssystem, så ingen denne gang bliver ”efterladt på perronen”. Her er den fælles henvendelse fra CFU og Forhandlingsfællesskabet til arbejdsgiverne en god begyndelse. Den danske model skal fremtidssikres. Derfor er det også vigtigt, at der fortsat følges op på den knægtelse, der skete i forbindelse med OK13. Der er også behov for et gennembrud i adgangen til at indgå lokalaftaler, og i det hele taget at støtte op om TR’ernes arbejde. Adgangen til relevant information ved f.eks. lønforhandlinger og afskedigelser har været under angreb og må sikres. Bestræbelserne på at danne en ny hovedorganisation på grundlag af LO og FTF skal fortsættes, men naturligvis i en form, hvor alle parter kan genkende sig selv i fællesskabet. Vores uddannelser er stærkt nødlidende pga. omprioriteringsbidrag, udgiftslofter etc. Det har for ungdomsuddannelsernes vedkommende modarbejdet målsætningen om at løfte erhvervsuddannelsernes andel, ligesom en underfinansieret EUD-reform ikke har kunnet bidrage. Nedskæringerne på uddannelsesområdet må stoppe, og her må forbundet fortsat levere et klart budskab! På FGU-området er det afgørende, at der etableres en struktur, der giver alle unge et tilbud, der passer til deres behov, og at det forankres på en måde, der ikke vil give anledning til udsultning via kassetænkning. Det er nu 10 år siden, at DTL, LVU og DPL besluttede at begynde processen mod den sammenlægning, der skete året efter. Lad os fortsætte det gode arbejde!

Download kontaktoplysninger