Torben Michelsen

Torbens præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Jeg stiller mig til rådighed til arbejdet i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, da jeg mener at kunne bidrage. Min baggrund er godt 33 års ansættelse som faglærer, næstformand i lærerforeningen i Randers siden 1993, formand siden 2007 og altid engageret i regionssamarbejdet på foreningsområdet (sekretær de seneste cirka ti år). Jeg mener, at min lokale foreningsbestyrelse er meget velfungerende, hvor bestyrelsen selvfølgelig er med omkring de vigtigste emner og prioriteringer. Mener også, at min lærerforening kun har få alvorlige sager og i øvrigt er medvirkende til en god samarbejdskultur på arbejdspladsen. Jeg har lært at en tillidsrepræsentant (ikke mindst som forhandlingsberettiget) altid at skulle kæmpe med retfærdighedens sværd. Og jeg fornemmer, at der er ok respekt om min lærerforenings arbejde- bredt på arbejdspladsen, i regionen og på landsplan. ”Uddannelsesforbundet ved Tradium” (og undertegnede) byder ind på og beklæder vigtige poster på arbejdspladsen, herunder sekretær-hvervet i Kontaktudvalget, næstformandsposten/hvervet i HMIO, bestyrelses-hvervet med stemmeret i arbejdspladsens bestyrelse samt en lang række af styregruppe-hverv, både nedsat af HMIO og skolens bestyrelse. Det glæder mig altid at fortælle om Tradiums samarbejds-kultur, MIO-organisationen og vores personalepolitik, hvor jeg har været med i arbejdet omkring stort set alt. Et udpluk af successer er: * En samarbejdsorganisation med et velfungerende Kontaktudvalg, hoved-MIO og lokal-MIO. * Medarbejderpolitikker, der giver mening og fremmer god kultur. * Direktørskifte (topchefens ambition og evne er afgørende vigtig). * Tidlige Lov 409-forståelsespapirer og lokale aftaler trods Moderniseringsstyrelse. * Social kapital-kultur på hele arbejdspladsen er sat i gang og er godt på vej. * En konstruktiv MTU-kultur Et udpluk af konkrete opgaver, der kører og fungerer: * Lov 409-forståelsespapirer. * Aftale omkring deltagelse i DEP. * Rekrutterings-processer, herunder nu tilføjet aftale om lønfastsættelses-proces. * Lokale lønaftaler med et objektivt og seriøst sigte. * Aftaler omkring studieture. * Styregrupper omkring byggerier. * Medarbejdertilfredshedsmålinger og handleplaner, der giver mening. * Løbende skarp profilering til sikring af trivsel, og modstand mod overbelastning og forskelsbehandling... med meget mere Fremtiden byder også på: Opgaver omkring ny arbejdstidsaftale efter ideer fra aftale på folkeskoleområdet. Dette arbejde vil jeg umådeligt gerne medvirke i.

Download kontaktoplysninger