Per Ullner Nielsen

Pers præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Opstillingsgrundlag til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse (HB) for Per Nielsen Jeg stiller op til HB som formand for FGU sektionen. Jeg vil bidrage til HBs arbejde med min erfaring fra tillidsposter i Uddannelsesforbundet, som TR-, sektionsbestyrelsesmedlem- og HB medlem i 3 perioder. Jeg vil særligt bidrage med viden fra FGU området, bistået af sektionens bestyrelse, de ca. 80 tillidsfolk og tæt ved 1400 medlemmer. FGU FGU har i den foregående periode været den enkeltstående opgave, som har fyldt mest i HBs arbejde. Stort set alle Uddannelsesforbundets områder har været berørt af reformen omkring de forberedende forløb og en forbedret ungeindsats i kommunerne. Der er desværre fortsat lang vej før FGU er etableret som hovedvejen i det danske uddannelsessystem, for de unge, der har brug for et samlet uddannelsestilbud for at komme videre i uddannelse eller arbejde. Jeg forventer, at FGU fortsat vil være et af HBs store indsatsområder, for at sikre de unge et velfungerende tilbud og vores medlemmer attraktive arbejdspladser. Øvrige fokus punkter: OK 21 På grund af Corona situationen bliver OK 21 forhandlinger særdeles vanskelige. Det stiller endnu større krav til sammenhold i fagbevægelsen om fælles mål. Ligeledes skal fagbevægelsen også være klar til at vise solidaritet omkring særlige medlemsgrupper, som vi fx så det i 2018, hvor der var opbakning til lærerene om en forhandlet arbejdstidsaftale. Det er vigtigt, at HB markerer synspunkterne om sammenhold og solidaritet, over for vores forhandlere og at vi ligeledes arbejder sammen med vores tillidsfolk/aktive medlemmer om at markere synspunktet regionalt/lokalt i fagbevægelsen. Ny lærerarbejdstidsaftale En ny arbejdstidsaftale A20 er på vej i kommunerne og der forhandles lige nu om en ”oversættelse” for statens område. I løbet af de kommende måneder forventer jeg, at den nye HB skal tage stilling til en medlemsanbefaling om den statslige udgave af A20. Jeg var en del af det HB flertal, der anbefalede medlemmerne at stemme nej til A20. Jeg ser A20 som en forbedring af LOV 409, men langtfra god nok til de skoler hvor der sidder en ledelse, som ikke ønsker et samarbejde med TR og lærerne. Her kan ledelsen fortsat bestemme alt, så længe de overholder A 20s procedure for samarbejde. Vores medlemmer i Ungdomsskolen og på de kommunale sprogskoler stemte ligesom flertallet i HB nej til A20. Det er for mig et tydeligt signal som jeg vil tage med i forhold til en HB anbefaling omkring en kommende statslig aftale. Nye TR opgaver - ny TR uddannelse Kravene til vores tillidsfolk er igennem årene blevet øget med flere og mere komplekse opgaver. Nye arbejdstidsaftaler er på vej som afløsning for Lov 409. Som forbund skal vi være der med opbakning til vores TR’ere, men det er også nødvendigt med en opgradering af TR uddannelsen. TR skal fortsat stå ”vagt ”om overenskomsten, kunne samarbejde og forhandle lokalt, men der ligger også en stor udfordring i at udøve og formidle forbundets politik som en del af TR opgaven.

Download kontaktoplysninger