Per Ullner Nielsen

Pers præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Jeg har lige været til tillidsmandsmøde i Odense om kampagnen Danmark for velfærd. Et møde som har gjort stort indtryk på mig. Jeg har aldrig været til et TR-møde, hvor vi var så mange – 3.400 tillidsfolk! Jeg har heller ikke oplevet så stort et sammenhold og parathed til at gå sammen om fælles aktiviteter. Uddannelsesforbundet er med i initiativet, som nu skal følges op lokalt af tillidsfolk og medlemmer fra mange forskellige forbund. Det hele skal kulminere med demonstrationer rundt i landet 7. november, hvor vi siger NEJ til besparelser på velfærden og NEJ til skattelettelser, som øger uligheden. I HB vil jeg arbejde for, at vi skal fortsætte Danmark for velfærd-aktiviteterne og sætte nye initiativer i gang, som kan samle fagbevægelsens medlemmer. I januar begynder OK18-forhandlingerne på det offentlige område. De faglige organisationer er rykket sammen og er enige om, at medlemmernes løn- og arbejdsvilkår skal forbedres. Jeg tror ikke, at de offentlige arbejdsgivere er enige med vores forhandlere. Også her vil jeg arbejde for fælles medlemsaktiviteter på tværs af forbundene som et signal om opbakning til vores forhandlere. I skrivende stund forhandles de sidste detaljer om en reform for de forberedende forløb. Politikerne vil en helt ny skoleform, FGU, med opstart august 2019. Reformen vil få stor betydning for mange af vores medlemmer. Alle lærere på produktionsskolerne og en stor andel af AVU-lærerne vil blive direkte berørt. Men også for lærere i ungdomsskolen, på EUD og daghøjskoler får reformen betydning. Implementeringen af FGU’en vil blive en af de store opgaver i hovedbestyrelsen. Her er 4 punkter, som jeg vil have fokus på: Politikerne skal holdes fast i, at reformen skal være et tilbud til alle unge, som har svært ved at komme videre i uddannelse efter folkeskolen Vores medlemmer kender de unge i målgruppen. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne får mulighed for – og i samarbejde med de kommende kollegaer at udvikle en FGU-faglighed og pædagogik, som indeholder alt det bedste fra vores forskellige skoleformer At arbejde for en FGU-overenskomst, som sikrer attraktive løn- og arbejdsforhold Alle lærere skal sikres kompetenceudvikling, som er målrettet de nye opgaver.

Download kontaktoplysninger