Jesper Vedersø McCandless

Jespers præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Min begrundelse for opstillingen er følgende: 1. Jeg har i det sidste to et halvt år siddet som observatør for det merkantile område efter fusionen mellem HL og Uddannelsesforbundet. Det er min klare overbevisning, at hvis der skal komme en repræsentant fra det merkantile område i Hovedbestyrelsen, så skal den komme nu. Da jeg har siddet i perioden fra sammenlægningen, vil det være naturligt, at jeg viderefører det arbejde og de erfaringer, som jeg har fået i denne periode både i regi af Hovedbestyrelsen og E-Udvalget. Lige nu sidder der fire medlemmer af hovedbestyrelsen, som alle kommer fra det tekniske erhvervsuddannelsesområde. Jeg mener, at der er et behov for fokus på det merkantile erhvervsuddannelsesområde i Hovedbestyrelsen, da disse uddannelser har deres eget særpræg, struktur og plads i vores samfund. Ud over dette fokus på uddannelserne vil jeg også arbejde for et styrket netværk blandt de merkantile undervisere i Uddannelsesforbundet. 2. Jeg har desuden følgende fokuspunkter: Vi skal have et meget stærkt fokus på tillidsrepræsentanternes vilkår i den kommende tid. Der vil komme et øget pres på vores funktion i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 og en eventuel ny arbejdstidsaftale, hvor der sandsynligvis vil blive stillet større krav til tillidsrepræsentantens rolle, hvis vi får en kopi af den kommunale aftale. En stor del af tillidsrepræsentanterne på foreningsområdet arbejder med at drive foreningen uden tidshonorering fra skolens side. Dette vil jeg meget gerne arbejde for at kigge på. Vi skal have et øget fokus på at få harmoniseret vores lønforhold, så vi kan matche vores løn med sammenlignelige faggrupper - for eksempel folkeskolelærerne, som vi har et lønefterslæb i forhold til. Et fokusområde her kunne være den lokale løndannelse og udmøntningspligt på den enkelte skole. Uddannelsesforbundet skal hele tiden arbejde med at forblive og styrke synligheden overfor det enkelte medlem af forbundet. Dette skal ske via tydelig og relevant kommunikation, og vi skal alle som medlemmer have en sikkerhed for, at forbundet er der for os, når vi har brug for det. 3. Jeg har haft digitalisering som ansvarsområde i bestyrelsen. Jeg har været formand for den arbejdsgruppe, som har udarbejdet politikpapiret om digitalisering og deltager i en del arbejdsgrupper og følgegrupper, herunder Digitaliseringspanelet og CIU (Center for IT i undervisningen). Dette arbejde er ikke blevet mindre relevant i de seneste seks måneder med corona og virtuel nødundervisning på skolerne. 4. Jeg har gode skriftlige, kommunikative evner og har blandt andet for nylig skrevet et debatindlæg om den kommunale arbejdstidsaftale AT20 på forbundets ”Uddannelsesbladet” på hjemmesiden: https://www.uddannelsesbladet.dk/debat/2020/arbejdstidsaftalen-er-bedre-end-sit-rygte/

Download kontaktoplysninger