Per Struwe Christensen

Pers præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. For at beskrive mig, har jeg bedt to kollegaer beskrive min indsats. Henrik Dyrby Mogensen, fællestillidsrepræsentant ved ZBC-Slagteriskolen: Jeg har arbejdet sammen med Per Struwe i mange år og har altid sat pris på det samarbejde. Jeg oplever Per som en aktiv tillidsrepræsentant-kollega, der på trods af skiftende politiske dagsordener og forandringer i vores hverdag formår at fastholde et fokus på løsninger gennem en ordentlig dialog og et respektfuldt samarbejde med ledere og kollegaer. Det gælder ikke kun på egen skole, men også i samarbejdet med andre tillidsrepræsentanter. Også i Uddannelsesforbundets E-udvalg arbejder Per og jeg sammen med de øvrige medlemmer på løsninger for at forbedre forholdene på vores arbejdspladser: opgaveoversigter, spørgemanual til sygefravær, rammer for PD og kompetenceløft, vejledning om timelærere, kompetencer i forhold til grundfag, digitalisering og meget andet. Ole Minnet, fællestillidsrepræsentant Roskilde Tekniske Skole: Per har i en årrække været formand for Uddannelsesforbundet ved Selandia, og jeg har stor respekt for hans arbejde som tillidsrepræsentant (TR) her. Per har opbygget et meget stort TR-netværk, eksempelvis i vores egen kreds. Han har også tidligt indset betydningen af at arbejde tværsektionelt inden for Sjællandsregionen og har derigennem opbygget en position, der gør ham til en særdeles velinformeret TR-samarbejdspartner i Hovedstads- og Sjællandsregionen. Per sidder i FTF Sjællandsregionens bestyrelse. En position der kan vise sig betydningsfuld, når en fusion mellem LO og FTF skal drøftes. Vi har i vores regionsarbejde haft stor gavn af Pers netværk i den anledning. Jeg beundrer Per for hans strategiske evne. Som TR har han lært mig betydningen af at tackle de mange forandringer, vi udsættes for på skolerne – kollektivt. Han forstår virkelig betydningen af at have sine medlemmer med sig, når han forholder sin ledelse vigtigheden af en ordentlig tilgang til vores kerneydelse. Når Selandia i dag fremstår som en skole, hvor der hersker en god samarbejdstone mellem ledelse og medarbejdere, skyldes det i høj grad Per. Jeg er sikker på, at Per også i hovedbestyrelsen vil have fokus på det til gavn for både foreningssiden og sektionerne i Uddannelsesforbundet.

Download kontaktoplysninger