Jørgen Andersen

Jørgens præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Min politiske base har været sektionsbestyrelsen for lærere i dansk som andet sprog. De sidste perioder har været præget af kampen for at få overenskomstdækket de sidste aktører på danskundervisningsområdet. En kamp som vi i bestyrelsen taget aktivt del i og fortsat skal fokus på sammen med forbundet. Efterdønningerne fra OK13 har medført, at også vore kolleger inden for dansk som andetsprog er blevet underlagt ledelsesplanlagt forberedelsestid og andre vilkårsændringer, som kun giver lærerne frustrationer over at skulle feje op efter indgrebet ved de seneste overenskomstforhandlingerne. Den seneste tids berigtigelser i bogen ”Søren og Mette i benlås” skal tjene som inspiration for den vej, vi skal bevæge os som forbund. Nemlig at ryste nederlagsfølelsen af os, komme tilbage til et ordentligt forhandlingsklima i den danske model og herigennem forhandle os til de vilkår, som er så ekstremt vigtige, når vi nu så gerne vil fløjte både til og fra jobbet. Den ene side af mønten er vilkårene for, at forbundets medlemmer kan udføre jobbet på nogenlunde tilfredsstillede vilkår. Den anden side er det psykiske arbejdsmiljø, der er en lige så vigtig faktor. På sektionens område har vi haft nogle meget alvorlige sager, hvor dårligt psykisk arbejdsmiljø har ført til talrige stress-sygemeldinger, opsigelser og totalt fravær af arbejdsglæde for mange kolleger i lange perioder. Det må og skal vi som forbund adressere med en dedikeret indsat i den kommende kongresperiode. Udliciteringerne har været fremherskende indenfor dansk som andetsprog, men også andre af forbundets områder har været omfattet. Vi skal bruge erfaringerne til at imødegå udliciteringer, så længe de forringer kvaliteten og arbejdsvilkårene. OK18 er på trapperne, og det er her, alt det ovennævnte kommer i spil. Jeg ser frem til en OK- proces, hvor vi med støtten fra andre forbund står stærkere, end vi har gjort længe. Det skal kunne ses i OK-resultatet. Jeg vil arbejde for, at forbundet, via endnu bedre samarbejde mellem foreninger og sektioner, bliver bedst muligt rustet til at kæmpe mod de forringelser, vi oplever på forbundets områder. Der ER råd til ordentlige uddannelser og ordentlige vilkår for uddannelse.

Download kontaktoplysninger