Jørgen Andersen

Jørgens præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Sektionsformand for lærere i Dansk som Andetsprog siden 2017. Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse også siden 2017. Tillidsrepræsentant siden 1999, pause fra 2017 til juni 2020. Ansat ved Sprogcenter Frederikshavn (kommunalt siden juli 2020). Ved indgangen til den næste kongresperiode er der 4 områder, som jeg regner med vi kommer til at arbejde meget med: Den nye kommunale Arbejdstidsaftale (A20), som skal implementeres i løbet af 2021. Den kommunale aftale ”oversat” til det statslige område. Uddannelsesforbundets økonomiske udfordringer, som delvist skyldes fald i medlemstallet. Uddannelsforbundets rolle i FH, den nye samlede Hovedorganisation for LO og LC. A 20 Både min egen sektionsbestyrelse og et flertal i HB anbefalede et nej til A 20, som jo nu alligevel er en realitet. Vi har et stort arbejde foran os med ruste tr´erne til at indgå i processen med at sikre arbejdsforholdene, når nu der ikke kom de håndtag i overenskomsten, som vi havde ventet på siden OK 13. En ny aftale på det statslige område bliver af mange organisationsfolk opfattet som en stor udfordring, primært fordi staten ikke har ”noget i klemme” på samme måde som kommunerne, når det fx handler om folkeskolen. Ganske vist er forhandlingsmodparten ikke Moderniseringsstyrelsen, men også Skattestyrelsen bliver en udfordring, nu med det økonomiske scernarie, som et covidramt land skal navigere i. Der bliver ikke givet ved dørene. Uddannelsesforbundets økonomi Uddannelsesforbundet har siden 2017 mistet mange medlemmer på grund af fyringsrunder. I Dansk som Andetsprog blev vi alvorlig udfordret, da der blev indført gebyr på danskuddannelsen i 2017. Som forventet fravalgte vores kursister sprogskolerne i stort tal og måtte deltage i FVU i forskellige konstruktioner, for at få danskundervisning overhovedet. De evindelige udliciteringer og forskellige politiske stramninger for flygtninge og indvandrere har også betydet færre kursister i sprogskolerne og vi er kongresperioden gået fra ca. 1400 medlemmer til 850. Heldigvis er alle sektioner ikke ramt så hårdt, men Uddannelsesforbundet mister medlemmer og de initiativer vi har taget i Hovedbestyrelsen har ikke rettet op på faldet i medlemstallet. Det er det alvorligste problem i vores økonomi, fordi vi naturligvis helst ikke skal skære i den service vi yder medlemmer og tillidsfolk. Den nye Hovedbestyrelse skal (også) i arbejdstøjet på spørgsmålet om, hvordan vi får fat i de kolleger, der stadig ikke har meldt sig ind. Fagbevægelsens Hovedorganisation Jeg er fortaler for, at vi skal opprioritere vores engagement i F.H. fordi vi har brug for hinanden i fagbevægelsen. Vi så det tydeligt i OK 18, hvor vi fik rygstød til vores kamp for en arbejdstidsaftale. Vi skal søge samarbejdet for at kunne trække på den fælles solidaritet i de arbejdskampe, som vi og andre fagforeninger vil møde i fremtiden. Strukturen i F.H. falder på plads i løbet af 2021. Vi skal være med ved bordet.

Download kontaktoplysninger