Martin Filt

Peters præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Alle skal med! For mig er det vigtigt, at Uddannelsesforbundet fortsat styrker sine samarbejder. Presset på velfærdsstaten er stort, og derfor er sammenhold vigtigt - et sammenhold vi skal skabe gennem stærke fællesskaber mellem de faglige organisationer. Jeg vil arbejde for en samlet stærk og synlig fagbevægelse, da vi herigennem kan opnå den nødvendige indflydelse for at sikre velfærd i fremtiden. Jeg vil i Uddannelsesforbundet være med til, at vi dæmmer op for en kedelig samfundsudvikling med urimelige besparelser der også giver et uhensigtsmæssigt pres på uddannelsessektoren. En sektor der har som formål at styrke samfundets grundlæggende værdier. Alt for mange unge og voksne bliver hægtet af, på grund af en stressende arbejds- og uddannelsessituation. Jeg vil med min stemme i hovedbestyrelsen (HB) være med til, at vi i Uddannelsesforbundet fortsat har fokus på både fagpolitik og uddannelsespolitik. Uddannelsesforbundets stemme skal høres og fortsat tages alvorlig. Vores store bredde i uddannelser og vejledning er vores styrke. Derfor er det vigtigt for mig, at vi i forbundets hovedbestyrelse fortsat styrker inddragelsen af medlemmerne. Medlemmernes oplevelser fra arbejdspladser og institutioner er for mig vigtige at inddrage i de seriøst behandlede høringssvar i Uddannelsesforbundets formulering af politikker, samt når vi problematiserer forhold i medierne generelt. Jeg vil med tydelige værdier og holdninger sætte fokus på lærernes muligheder for at skabe kvalitet i arbejdet og sikre fortsatte ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, da begge parametre har stor betydning for medlemmernes anerkendelse og trivsel. Min vision er, at Uddannelsesforbundet forbliver et stærkt fællesskab med fokus på trivsel for alle. Forbundet skal således fortsat opfattes som en konstruktiv samarbejdspart over for medlemmer, ministerier og andre interessenter.

Download kontaktoplysninger