Jens Andersen

Jens' præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Jeg er nyvalgt formand på TechCollege. Dernæst har jeg min opbakning fra Region Nord til at bliver vores samlede talerør til Hovedbestyrelsen. Jeg vil arbejde hårdt på, at arbejdstid og vilkår kommer til at ramme undervisere på EUD og AMU i en positiv retning i forhold til den kommende arbejdstidsaftale. Der skal arbejdes med reel indflydelse fra de respektive tillidsfolk på skolerne i regionerne. Der skal tales ind til, at parterne samarbejder meget tættere omkring vores virke på skolerne. Politisk vil jeg bidrage med, at politikerne ser og prissætter det store sociale ansvar, de tekniske skole bærer i de lokale områder. Jeg vil arbejde på, at TR fra skolerne får et direkte talerør til hovedbestyrelsen, så der vil blive taget hånd om aktuelle sager. Der skal igennem en stærk organisation arbejdes med, at alle skolerne kan få ordentlige forhold med implementering af kommende arbejdstidsaftale. Alt i alt vil jeg være med til at skabe en kortere afstand mellem hovedforbundet og lokalafdelingerne. Jens Andersen

Download kontaktoplysninger