Kirsten Christensen

Kirstens præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Jeg er nyvalgt formand for sektionen for ansatte ved daghøjskoler og oplysningsforbund. Jeg mener, at der er behov for, at medlemmerne, som arbejder under FOAS´ almene overenskomst, folkeoplysningsloven og de private overenskomster på specialområdet f.eks. STU-skolerne, skal være repræsenteret i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Jeg vil i hovedbestyrelsen arbejde for, at de fag- og uddannelsespolitiske samt pædagogiske fora i Uddannelsesforbundet styrkes og udvikles på alle niveauer. Dette gælder såvel lokalt, regionalt, på tværs af sektioner og foreninger, i TR-netværk, i udvalg og i sammenslutninger. Det er nødvendigt for at skabe gode løn- og arbejdsvilkår for underviserne til gavn for kursisterne og dermed for samfundet. I vores sektion er der fortsat en gruppe medlemmer – folkeoplyserne, som på grund af folkeoplysningsloven ikke har mulighed for overenskomst og dermed ordentlige ansættelser med optjening af pension, løn under sygdom og for eksempel betalt barselsorlov. Uddannelsesforbundet har længe arbejdet på ændring af dette diskriminerende forhold, og arbejdet skal fortsættes. Oplysningsforbund, daghøjskoler og anden aktøropgaver er i det store og hele udenfor det formelle uddannelsessystem. Det uformelle har en række fordele, når uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske problemer skal løses. De er hverken en del af kommunerne eller staten, men derimod drevet af folkelige organisationer, som har mange års erfaring i folkelig oplysning og mere alment dannende undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt, at den folkeoplysende tilgang hele tiden tænkes med i nye reformer, og når Uddannelsesforbundet kommer med uddannelses-/arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Download kontaktoplysninger