Henrik Dyrby Mogensen

Henriks præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Jeg står fuldt ud bag det forpligtende samarbejde mellem HB-medlemmet og regionen, der er lagt op til. Derudover har jeg blandt mange vigtige ting udvalgt følgende vigtige fokusområder for HB-arbejdet for alle vores medlemmer. Arbejdstidsaftale Lige nu står vi med en arbejdstidsaftale på det kommunale område, og den har vi et ansvar for at få til at fungere, så vores medlemmer kan bruge den til noget. Og så skal vi arbejde for, at vi senest med OK21 også får en statslig aftale. Det er afgørende for at skabe bedre arbejdsvilkår på skolerne. Det kræver uddannelse til TR, så den nye rolle kan varetages, det kræver dialog og sparring med medlemmerne, og det kræver tilgængelighed fra Uddannelsesforbundet. En arbejdstidsaftale giver nye muligheder, og dem skal vi være klar til at gribe. Ikke kun i 2021, men også i de kommende år. Løn- og arbejdsvilkår Lønudviklingen er – specielt lokalt – utilstrækkelig. Det skal vi arbejde på at gøre bedre. Og så skal vi presse på for, at alle vores medlemmer har ordentlige arbejdsvilkår og får del i de vilkår, der gælder for deres kollegaer. Stress og højt arbejdspres Vi ser alt for mange dygtige kollegaer knække nakken på grund af deres arbejdsvilkår, og vi ser flere, der søger væk fra vores arbejdspladser med god grund. Vi skal stille krav om – og hjælpe den enkelte TR og AMR til – at få en bedre og mere ansvarlig ledelsesmæssig håndtering af de problemstillinger, medarbejderne er i, når arbejdspresset er tæt på at vælte den enkelte. Uddannelsesforbundet til hele landet Jeg vil arbejde for, at Uddannelsesforbundet bliver bedre til at nå alle vores medlemmer. Det er et demokratisk ansvar. Med de digitale muligheder, vi har i dag, skal medlemmer over hele landet i højere grad opleve, at Uddannelsesforbundet er deres, og at det ikke er langt væk. Jeg tror på, at vi i højere grad skal tilbyde alle medlemmer øget adgang til Uddannelsesforbundet, og det kræver nytænkning i form og indhold af de aktiviteter, som Uddannelsesforbundet har på hylderne. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er mange steder trådt i baggrunden. Vi skal stille krav til både den pædagogiske og den fag-faglige kompetenceudvikling og til ordentlige vilkår for denne for at sikre kvalitet i vores arbejde. Uddannelsesforbundet fik i foråret et nyt politikpapir om digitalisering. Det giver en ramme for nogle af de vigtige elementer, vi skal kæmpe for i de kommende år: Vi skal insistere på at tale didaktik i de teknologiske valg, vi skal have klædt alle lærere på, og vi skal sikre trivsel for lærer og elev i de forandringer, der vil komme. Det vil jeg arbejde for, at Uddannelsesforbundet fortsat har fokus på.

Download kontaktoplysninger