Jan Andreasen

Jans præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Opstillingsgrundlag til HB fra Jan Andreasen Jeg er formand for underviserne på landets ungdomsskoler. Og deres stemme bør være repræsenteret i forbundets hovedbestyrelse. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen (HB) siden forbundets fødsel. Jeg har arbejdet for og vil fortsat arbejde henimod, at vores fagbevægelse bliver en kæmpende bevægelse, som sætter medlemmernes og velfærdssamfundets interesser over alt andet. COVID19 har om noget demonstreret vigtigheden af en stærk velfærdsstat, et udbygget sundheds- og uddannelsessystem og et socialt sikkerhedsnet, som griber de mest udsatte. Men der sandelig plads til forbedring. Og den økonomiske krise, som vi ved vil ramme os lige om lidt, må og skal ikke betyde, at regningen skal betales af den offentlige velfærd. Dette skal være fagbevægelsens første prioritet i den kommende tid. Mange har mistet deres arbejde og udover uddannelsespakker må vi rejse kravet om en større dækning til de arbejdsløse. Den kommende overenskomstfornyelse, OK21, skal ses i denne kontekst. Vi skal sikre vores medlemmers realløn og sætte lys på de vilkår, som vores tillidsrepræsentanter har i dag. Vilkår som i de sidste 10 år er blevet forringet. En ny arbejdstidsaftale på det kommunale underviserområde blev stemt hjem på trods af et flertal af nejstemmer i vores forbund. Vi står med et svær, nærmest umulig opgave, at sikre en god arbejdstidsaftale på statens område. Vi er lige nu i gang med at implementere aftalen på vores kommunale område og håber på, at disse erfaringer kan støtte op om arbejdet med aftalen på statens område. Vores forbund har mistet medlemmer i den sidste periode og vi står i en vanskelig situation med at få vores forbund til at fungere optimalt i denne situation. Den næste periode bliver ikke nem, men jeg ønsker med al min energi at bidrage positivt til dette arbejde. Jan Andreasen – Sektionsformand for ungdomsskolelærerne 03.11.20

Download kontaktoplysninger