Jan Andreasen

Jans præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen (HB) siden forbundets fødsel. Jeg har arbejdet for og vil fortsat arbejde for, at vores fagbevægelse bliver en kæmpende bevægelse, som sætter medlemmernes og velfærdssamfundets interesser over alt andet. Der er nu endelig grøde og bevægelse i fagbevægelsen. 3.500 tillidsfolk var den 3. oktober samlet for at manifestere velfærd frem for skattelettelser og nedskæringer. De omfattende nedskæringer på bl.a. uddannelsesområdet og hermed også på vores medlemmers arbejdsvilkår har kun kunne gennemføres, fordi den samlede fagbevægelsen ikke kendte sin besøgelsestid! OK 18 skal være begyndelsen på ændringer af dette! Det er uhørt, at et stort offentligt område IKKE er overenskomstdækket, når det drejer sig om vores arbejdstid! Alle vores områder lider under dette åg. Dette skal bringes til ophør. Det er derfor særdeles glædeligt at kunne konstatere, at vores forhandlingsfællesskaber på det kommunale og det statslige område massivt har støttet op om dette krav. Vi skal have en arbejdstidsaftale på underviserområdet Vores tillidsrepræsentanter skal ind i varmen De skal have ret til at indgå lokale aftaler om vores arbejdstid. Vi skal have resten af fagbevægelsen – og hele den danske befolkning – til at forstå, at nedskæringer på uddannelsesområdet – og dermed også på vores arbejdsbetingelser – er et direkte angreb på vores velfærdssamfund. Og dermed også på demokratiet. Vi er på vej – lad os starte med også at få fjernet 2 procents-omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

Download kontaktoplysninger