Gitte Bech Larsen

Gittes præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. I alle årerne har jeg arbejdet med uddannelsespolitik og ikke mindst AMU- og VEU-lovgivningen. Det har foregået med udgangspunkt i hovedbestyrelsen (HB) og regionsarbejdet. Baggrunden er dels AMU-systemets omskiftelige situation, dels på grund af sammenhæng mellem AMU og andre indsatsområder for voksne. Her tænker jeg på VUC, daghøjskoler, jobcentre m.m. AMU er en del af erhvervsskolesystemet. Det er derfor naturligt med stor opmærksomhed på den sammenhæng og de udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og for voksne på sammen uddannelsesinstitution. Jeg har stor forståelse for undervisningen og de arbejdsvilkår vore kolleger har der. Det betyder ikke, at den fagpolitiske vinkel skal glemmes. Der vil helt naturligt være sammenhænge mellem uddannelsespolitik og fagpolitik. Specielt når udbud og aflønning skal gå op i en højere enhed, så der leveres en god undervisning uden at gå på kompromis med lærernes arbejdsvilkår. Der har i den forløbende kongresperiode været meget at tage fat på, bl.a. AMU-netværksmøder med aktuelt indhold, eftervirkningerne af konflikten i 2013 og de igangværende trepartsforhandlinger både på EUD og AMU. Det vil være vigtigt i Uddannelsesforbundet at fortsætte og udvikle det gode samspil, der er mellem EUD/ AMU samt fastholder og udvider det netværk på tværs af uddannelsesretninger/sektorer, der blev skabt under og efter konflikten. Jeg vil gerne i en kommende kongresperiode arbejde videre med: - At sammenhængskraften udvikles yderligere i forbundet - At der oprettes et netværk på tværs af lærerorganisationer, herunder de enkelte VEU-centre - At synliggørelsen af AMU som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannelsesforbundet fortsættes - At få styrket det regionale og lokale faglige arbejde - At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus. Mit kandidatur til en hovedbestyrelsesplads er begrundet i en stor interesse, nysgerrighed og lyst til at arbejde målrettet med fagpolitisk arbejde på centralt niveau. Jeg vil gerne øge min viden og indsats til gavn for de lærere og vejledere såvel på erhvervsskoleområdet som de øvrige uddannelsesområder, som medlemmerne i Uddannelsesforbundet dækker.

Download kontaktoplysninger