Gitte Bech Larsen

Gittes præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Jeg hedder Gitte Larsen, er 62 år og ansat på 29. år på AMU-FYN. Jeg underviser i personaleudviklende kurser for både ledere og medarbejdere samt vejledningskurser for ledige. I cirka 26 af mine år på AMU-Fyn har jeg været tillidsrepræsentant - de sidste 16 år har jeg været formand for vores lokale fagforening samt fællestillidsrepræsentant. I alle årerne har jeg arbejdet bredt med uddannelsespolitik samt AMU- og VEU-lovgivning. Dette arbejde er foregået med udgangspunkt i Hovedbestyrelsen og regionsarbejdet. Med baggrund i et godt og konstruktivt samarbejde i regionen vil det glæde mig at kunne benytte arbejdet i Hovedbestyrelsen til at fremføre tanker og problemstillinger fra de erhvervsskoler i regionen, jeg hører til. Samtidigt vil jeg fortsætte med at skabe ”bro” mellem arbejdet i Hovedbestyrelsen og arbejdet i regionsamarbejdet. Det skal være med til at skabe sammenhængskraft og fortsat udvikling for alle Uddannelsesforbundets medlemmer. Mit fokus uddannelsespolitisk vil fortsat være på AMU og AMU-systemet, grundet AMU-systemets omskiftelige situation og sammenhængen mellem AMU og andre indsatsområder for voksne. AMU-uddannelsessystemet er en del af erhvervsskolesystemet. Det er derfor naturligt med opmærksomhed på sammenhængen og de udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og voksne på samme uddannelsesinstitution. Det er et spændende område, da det giver et rigtig godt indblik i og en forståelse for arbejdet med undervisning samt de arbejdsvilkår, vore kolleger har på disse områder. Rent fagpolitisk er min vinkel, at der - helt naturligt - vil være sammenhæng mellem uddannelsespolitik og fagpolitik. Specielt når udbud og aflønning skal gå op i en højere enhed, bliver udfordringen at levere en god undervisning uden at gå på kompromis med lærernes arbejdsvilkår. I disse corona-tider er der blevet sat gang i digital undervisning. Dette har og vil fremover være en af de store udfordringer for både elever/kursister, men ikke mindst for lærerne. Det er vigtigt, at Uddannelsesforbundet fortsat udvikler det gode samspil, der er mellem EUD og AMU generelt, og fastholder og udvider det netværk på tværs af uddannelsesretninger og sektorer, der er i forbundet. I den kommende kongresperiode vil jeg fortsætte arbejdet med følgende: At sammenhængskraften udvikles yderligere i forbundet. At der er fokus på, at Uddannelsesforbundet er en god fagforening til gavn for alle medlemmer. At synliggørelsen af AMU-delen som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannelsesforbundet fortsættes. At få styrket det regionale og lokale faglige arbejde. At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus. Mit kandidatur til en Hovedbestyrelsesplads er begrundet i en stor interesse, nysgerrighed og lyst til at arbejde målrettet med uddannelses- og fagpolitisk arbejde på centralt niveau. Det har været spændende at være tæt på beslutningerne, og jeg vil gerne øge min viden og indsats til gavn for lærere og vejledere på alle uddannelsesområderne i Uddannelsesforbundet.

Download kontaktoplysninger