Dorthe Jespersen

Dorthes præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020 Tillidshverv: Har i over 10 år siddet i sektionen for ”Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler”. Har være TR i AOF Nord i 21 år, og sidder i bestyrelsen og i VN i AOF Nord. Er klubformand i Nordjylland, og været formand i Pædagogisk Sammenslutning. Jeg er nyvalgt formand for Sektionen for folkeoplysere og daghøjskolelærere. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, for at være med til at arbejde for bedre vilkår generelt på skolerne. Jeg vil arbejde for gode ansættelsesvilkår blandt andet i forhold til arbejdstid og løn, som altid er vigtigt, og selvfølgelig arbejdet for at overenskomster dækker de udfordringer vi står i. Vi skal også have fokus på de kommende krav, der vil være hensigtsmæssigt at stille, enten i form af ønsker fra medlemmerne eller i form af krav, der skal stille pga. samfundsforandringer/ny lovgivning/nye uddannelsestiltag eller andet. Her spiller de tillidsvalgte en stor rolle i forhold til at samle og synliggørelse krav. I vores Sektion mangler vi stadig at få overenskomstdækket folkeoplyserne. Som en konsekvens af det, har de stadig ikke overenskomst, ingen arbejdsgiver betalt pension, inden løn under sygdom/barsel, ingen opsigelsesvarsel. Jeg vil arbejde for at også folkeoplyserne bliver dækket af en overenskomst. Jeg vil tilstræbe at øge organisationsprocenten via et godt samarbejde, og en dialog om fagpolitiske spørgsmål med alle de forskellige faggrupper, der hører til i sektionen. Det gælder grupper af personer, som arbejder på STU-området, daghøjskoler, skoler med rod i et oplysningsforbund, folkeoplysere, og skoler der arbejder med indtægtsdækket virksomhed – alt sammen en stor mangfoldighed inden for folkeoplysende institutioner. Desuden vil jeg arbejde for at være med til at præge den politiske lovgivning via Uddannelsesforbundet, og få bekendtgørelser og lovgivning på uddannelsesområder til at passe bedre til de udfordringer, vi har i hverdagen. Det lyder let, men jeg tror at vi via fællesskaber og sammenhold på tværs kan komme langt, med den indflydelse som vi gerne som fagforening og lærere rundt om på skolerne vil have. Desuden vil jeg arbejde for de mange mennesker, der har brug for vores uddannelser. Den støtte og det samarbejde vi har, skal vi bevare, så alle der har brug for uddannelse, eller er yderst i uddannelsessystemet kan komme med, og få glæde af de uddannelser, der er organiseret under Uddannelsesforbundet. Via ordnede forhold og aftaler mellem skolen og personalet, har vi et meget større grundlag for at støtte, og danne rammer for vores kursister, så de forlader vores skoler som veluddannede, og kan komme videre i job eller mere uddannelse. Der er desværre en kedelig tendens til, at besparelser sker på mange af Uddannelsesforbundet områder, og betingelserne for at uddanne sig bliver mere komplekse, men med samarbejde på tværs af Uddannelsesforbundet kan vores elever komme sikkert videre.

Download kontaktoplysninger