Kasper Hvitved

Kaspers præsentatonstekst i forbindelse med hans opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Tillidshverv: Tidligere tillidsrepræsentant og nu formand og fællestillidsrepræsentant for EUD, AMU og vejledere i Uddannelsesforbundet på Erhvervsskolen Nordsjælland Jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at skabe ordentlige arbejdsforhold for jer, der har valgt at arbejde med uddannelse. Lov 409 og konflikten har skabt arbejdsmæssige problemer, og forbundet skal ved OK 18 stille krav om en ny arbejdstidsaftale, hvor der er tid til en reel forberedelse af undervisningen. Tillidsrepræsentanter er under pres, da vi ikke længere naturligt bliver inddraget og har forhandlingsretten. Det er de lokale TR’ere, der kender forholdene. Vi kan i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne sikre medarbejdere bedre arbejdsforhold i en tid, hvor Moderniseringsstyrelsen har gjort undervisning vanskeligt. Uddannelsesforbundet er et stærkt forbund. Lokalforeningerne kender til, hvordan man løser problemerne på skolerne. Gennem mine forskellige tillidsposter har jeg også oplevet, at det regionale samarbejde med andre tillidsrepræsentanter er enormt udbytterigt. Lokalt kunne vi få udbytte af en tættere kontakt til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Det er vigtigt at have en politisk ledelse, der via alliancer med andre offentlige forbund kan hjælpe hinanden. Jeg vil arbejde for, at der ved de kommende overenskomstforhandlinger sikres mere i løn, som forhandles centralt. Der sættes nemlig ikke tilstrækkeligt af til lokallønsforhandlinger. Vi skal stille krav om faglig efteruddannelse og opkvalificering. Selv om mange skoler kæmper med økonomien, men vi må ikke spare på efteruddannelse af undervisere, der dagligt formidler viden til elever og kursister. Undervisning i en ordentlig kvalitet er undervisning, der er forberedt. Det kan ikke nytte noget, at vi skal forberede os i vores fritid eller i værste fald møde fuldstændig uforberedt op. Ledelserne på skolerne skal anerkender reel forberedelse, som skal fremgå af opgaveoversigterne. Vi, der arbejder med undervisning og elever, vil vores arbejde, vil uddannelse og vil de mennesker, der dagligt færdes på skolerne. Derfor er det kun rimeligt, at vi anerkendes lønmæssigt, og at vi har en arbejdstidsaftale. Det er kun rimeligt, at vi har tid til at forberede den undervisning, vi leverer, så den arbejdskraft, der efterspørges på arbejdsmarkedet, har verdens bedste uddannelse.

Download kontaktoplysninger