Morten Bay

Næstformand

Mortens præsentationstekst i forbindelse med hans opstilling til næstformand for Uddannelsesforbundet til kongressen i november 2017. Når jeg stiller op til posten som næstformand, er det fordi, jeg sammen med formanden, hovedbestyrelsen (HB) og de forskellige udvalg vil arbejde for at sikre, at vores forbund fremstår professionelt, synligt og troværdigt over for vores medlemmer og omverdenen. Forbundet skal være en politik- og ideskabende, vejledende og konfliktløsende organisation, der skal sikre de bedste løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer. Som næstformand vil jeg fortsat knytte stærke bånd på tværs af fagbevægelsen. Jeg vil finde mulighederne i et stærkt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan skabe de nødvendige rammer og vilkår for at sikre, at vores medlemmer kan udføre arbejdet både professionelt og med den faglige kvalitet, som skaber de gode resultater og arbejdsglæde. De centrale, og delvis lokale, arbejdsgiveres urimelige pres på vores arbejdsforhold, krav om effektiviseringer og øget arbejdspres betyder dårlig kvalitet, nedslidte kollegaer, dårligt arbejdsmiljø samt et stigende sygefravær, som sjældent er set før. Et pres, vi må og skal gøre op med. Ny arbejdstidsaftale Vi må ved OK18 sikre vores kollegaer en ny arbejdstidsaftale, hvor vi værner mod misbrug af lærernes arbejdskraft og fritid. Vi skal sikre bedre værnsregler, som for eksempel maksimalt undervisningstimetal, ret til afspadsering og ret til nedsat arbejdstid med eventuel pensionskompensation. Vi vil gerne yde fagligt godt arbejde og være der for de mennesker, vi møder i undervisningen. Vi går alt for ofte hjem med en dårlig og trist følelse af ikke at have leveret varen ordentligt. Det rammer dybt og er kim til frustrationer og mistrivsel. På arbejdspladserne stiller det tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten i en særlig central position for at sikre gode arbejdsforhold og en god hverdag. Deres forhold skal i fokus. De er krumtappen. Vi skal, via centrale aftaler, styrke deres aftale- og forhandlingsret, og vi skal klæde dem på til at møde de udfordringer, der er lokalt. Det kan være i form af uddannelse, fælles kurser, bedre mulighed for frikøb og mulighed for sparring. For at vi alle får trivslen og arbejdsglæden tilbage.

Mobil: 21 82 52 32

Download kontaktoplysninger