Morten Bay

Næstformand

Mortens præsentationstekst i forbindelse med hans opstilling til næstformand for Uddannelsesforbundet til kongressen i november 2020. De sidste tre år har budt på store omvæltninger og forandringer for os alle i Uddannelsesforbundet. Den forberedende grunduddannelse, FGU, er kommet til, endnu tre år med Lov 409, udlicitering på det kommunale område, Coronakrise med nødundervisning til følge og meget mere. Og sidst, men ikke mindst har en ny arbejdstidsaftale set dagens lys på det kommunale område. Alle disse ting har gjort, at der er blevet stillet enorme krav til os alle og ikke mindst til medlemmernes evner og kreativitet som underviser og vejleder. Når man bliver sat så meget under pres i en stærk urolig periode hvor intet er som det plejer og hver dag giver nye udfordringer har man som medlem af Uddannelsesforbundet også ret til at stille store krav og forventninger til sit forbund. Overordnet set handler det om, at man glæder sig hver morgen til at gå på arbejder hvor arbejdsforhold og arbejdsmiljø er godt og hvor man som medarbejder får rum og mulighed for at udføre sit arbejde med kvalitet og professionalisme til glæde for alle. Men sådan er det ikke. Kollegaerne i hele undervisningssektoren løber utrolig stærkt. Der er ikke tid til fællesskab og fordybelse ej heller tid til feedback til elever og kursister. Manglende mulighed for forberedelse gør at undervisningen gennemføres med lav kvalitet hvilket frustrerer såvel elever som lærere. Hertil kommer, at dele af området bliver til stadighed udliciteret, med og uden virksomhedsoverdragelse, hvilket skaber dybe frustrationer. For at nå ideal målet må vi sikre, at vores tillidsrepræsentanter er godt uddannede og er klar på de store udfordringer der ligge forude bl.a. med den nye arbejdstidsaftale. Det er helt afgørende, at vores tillidsrepræsentanter føler sig tryg under de nye aftaleforhold og dette vil kræve ekstra uddannelse og øget støtte fra centralt hold. Det vil ligeledes kræve, at vi fra politisk hold går i tæt dialog med lederne for at sikre en fælles forståelse af de nye aftaler. At vi der igennem sikre lokal dialog og aftaler om fordeling af tid og arbejdsopgaver samt den enkeltes mulighed for medbestemmelse og egen indflydelse på arbejdsliv og opgaver. Og dette gælder på alle vores områder i forbundet. Hertil kommer, at vi politisk skal vedblive vores tryk på de centrale politikere for at sikre rammer og økonomi til vores områder så muligheden for at skabe gode uddannelsesmiljøer og god undervisning er tilstede. Om lidt hedder den OK21. Her er arbejdstid på statens område i fokus. Udgangspunktet er aftalen fra det kommunale område. Dog skal vi tilpasse aftalen så den passer til statens område således at vores medlemmer sikres mulighed for bedre og mere flexible arbejdsforhold og tillidsrepræsentanterne får reel mulighed for indflydelse på at sikre gode arbejdsforhold. Som næstformand vil jeg, sammen med formanden og hovedbestyrelsen, fortsat kæmpe denne kamp samt alle de andre store udfordringer der ligger. Jeg vil stå til rådighed for hver eneste medlem i forbundet og kæmpe for den enkelte og for fællesskabet.

Mobil: 21 82 52 32

Download kontaktoplysninger