Jette Gade

Konsulent

Sektionen for lærere i dansk som andetsprog. Forhandlingsopgaver: kommuner og private arbejdsgivere. Løn- og ansættelse: private sprogcentre og daghøjskoler, projekter m.v.

Tlf: 70 70 27 22

Download kontaktoplysninger