Hanne Pontoppidan

Formand

Hannes præsentationstekst i forbindelse med hendes genopstilling som formand for Uddannelsesforbundet til kongressen i november 2017. Forbundets medlemmer brænder for deres arbejde – uanset om de er undervisere, vejledere eller ledere. Det er vores opgave som politikere i Uddannelsesforbundet at få synliggjort, hvilke betingelser, der skal til, for at medlemmerne kan løfte deres job med kvalitet. Det gælder både i forhold til løn- og arbejdsforhold. Det gælder også, når det drejer sig om at sikre lovgivningen omkring uddannelsernes indhold og rammevilkår samt vore elever og kursisters mulighed for at deltage i undervisningen. I det arbejde skal vi bruge al den viden, som forbundet kan samle ind fra dagligdagens eksperter. Både når vi skal påvirke politikere men også for at sikre, at vi rammer plet, når kravene ved OK-forhandlinger udfoldes. Det er ingen hemmelighed, at det har været mere end svært de senere år at komme i reel dialog med arbejdsgiverne i KL og Moderniseringsstyrelsen. Vi skal vedblivende insistere på et fælles ansvar. Vi skal insistere på aftalte vilkår – og for gode vilkår, der kan sikre kvaliteten. Også på den politiske front har det været op ad bakke de seneste år. Politikerne ønsker kvalitet, men vil ikke betale for den. Derfor lægger vi arm med politikerne i Folketinget om dette i et væk. Og det skal vi vedblive med at gøre, til de har forstået budskabet. Kampen for god lovgivning og for en økonomi på uddannelsesinstitutioner er mere end blot Uddannelsesforbundets kamp. Det kræver politisk netværk. Det kræver en kontinuerlig dialog med skole- og bestyrelsesforeninger samt andre lærer- og lederforeninger på vore områder. Det kræver, at vi udbreder vore holdninger til god uddannelse, undervisning og vejledning via dialog og via medierne. Alt dette har som sin helt grundlæggende forudsætning, at forbundet er ét sammenhængende forbund, hvor medlemmerne føler sammenhold. Derfor er det altid muligt at få en snak med forbundets politiske ledelse for det enkelte medlem. Og vi er helt afhængige af dygtige tillidsrepræsentanter, der er tydelige på hver enkelt arbejdsplads. Derfor er vi også rigtig glade for at have så mange dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter. De står på mål for medlemmernes behov og ønsker på arbejdspladsen, repræsenterer forbundet på arbejdspladsen og bringer medlemmernes holdninger ind i forbundet. Jeg vil som formand fortsat arbejde for at sikre, at forbundet tager hånd om alle grupper af medlemmer – uanset arbejdsområde og livssituation. Lige som jeg fortsat vil forsøge at samle hovedbestyrelsen om de bedste løsninger for jer som medlemmer og for jeres lokale tillidsvalgte. De kommende år vil byde på store omvæltninger på mange af vore områder, og jeg vil se frem til også at bruge min energi på, at vore medlemmer kommer godt igennem disse omvæltninger.

Mobil: 23 32 50 12

Download kontaktoplysninger