Lotte Klein

Lottes præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2020. Opstilling til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse 2020 I de seks år jeg har været en del af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, har jeg arbejdet for større synlighed, mere medlemsinddragelse og skabelse af en mere tydelig fagforeningsprofil over for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Det er arbejde er stadig vigtigt og på min dagsorden. I mine år i hovedbestyrelsen har jeg aktivt arbejdet for, at medlemmerne og hovedbestyrelsen på tværs af forbundets områder er kommet tættere på hinanden i vores fælles kamp for bedre løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår for alle medlemmer. Af konkrete initiativer, som jeg har været med til at sætte i søen, kan jeg nævne politiske cafeer ledet af HB-medlemmer på TR-temakurser, fælles 1. maj-arrangementer, øget generelt fokus på medlemsinddragelse samt et øget fokus på kommunikation til såvel medlemmer som tillidsrepræsentanter. Desuden har jeg sammen med andre fagligt aktive i og uden for Uddannelsesforbundet i den forgangne periode arbejdet for større solidaritet og fællesskab på tværs af fagbevægelsen og slogans som Skulder ved skulder, Nok er nok og En løsning for alle en vigtige bestanddele af mit og fagbevægelsens dna. Men lad mig præsentere mig selv: Jeg hedder Lotte Klein, og jeg har siden 2007 arbejdet aktivt i Uddannelsesforbundet først som tillidsrepræsentant, så som VUC-sektionsbestyrelsesmedlem og senest som VUC-sektionsformand og HB-medlem. Jeg har gennem mine 6 år i hovedbestyrelsen erkendt, at det kræver stort engagement og vedholdenhed at søge indflydelse til gavn for medlemmerne i en faglig organisation. Men den vedholdenhed og det engagement mener jeg, at jeg har lagt for dagen, og det vil jeg forsat gøre. Jeg har i de seneste tre år været et synligt HB-medlem med holdninger og kant! Jeg er dog også realist og ved, at konsensus er en af demokratiets forudsætninger. Mine vigtigste fokusområder er stadig åbenhed og demokrati, for det er altafgørende for enhver faglig organisation, at medlemmerne kan se meningen med at være medlem. Jeg har derfor i den forgangne periode rejst land og rige rundt for at bringe Uddannelsesforbundet tættere på medlemmerne og medlemmerne tættere på Uddannelsesforbundet. Jeg har i praksis fået bekræftet, at den lokale TR står stærkere og med et mere sikkert mandat, hvis medlemstilslutningen på arbejdspladsen er høj. På samme måde får forbundet mere slagkraft, når medlemstilslutningen er det, og det skal vi, TR’er og HB-medlemmer, arbejde endnu mere sammen om i den kommende periode. Jeg håber på endnu en periode som aktivt HB-medlem og glæder mig til samarbejdet med alle jer andre medlemmer af Uddannelsesforbundet. November 2020/ Lotte Klein

Download kontaktoplysninger