Lotte Klein

Lottes præsentatonstekst i forbindelse med hendes opstilling til hovedbestyrelsen til kongressen i november 2017. Da jeg for tre år siden blev valgt ind i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, var det min overbevisning, at Uddannelsesforbundet havde behov for en mere tydelig profil over for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Det er stadig min overbevisning. I mine første tre år i hovedbestyrelsen har jeg aktivt arbejdet for, at medlemmerne og hovedbestyrelsen på tværs af forbundets områder er kommet tættere på hinanden i vores fælles kamp for bedre løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår for alle medlemmer. Konkret har jeg sat gang i politiske cafeer – ledet af medlemmer af hovedbestyrelsen (HB) – temakurser for tillidsrepræsentanter, fælles 1. maj-arrangementer, øget fokus på medlemsinddragelse og øget fokus på unge medlemmers tilslutning til organisationen. Lad mig præsentere mig selv: Jeg hedder Lotte Klein, og jeg har siden 2007 arbejdet aktivt i Uddannelsesforbundet først som tillidsrepræsentant, så som VUC-sektions-bestyrelsesmedlem og senest som VUC-sektionsformand og HB-medlem. Vedholden og engageret Det kræver stort engagement og vedholdenhed at søge og opnå indflydelse til gavn for medlemmerne i en faglig organisation. Men den vedholdenhed og det engagement, der skal til, mener jeg, at jeg har lagt for dagen, og det vil jeg forsætte med. Jeg har i de seneste tre år været et synligt HB-medlem med holdninger og kant. Jeg er dog også realist og ved, at konsensus er en af demokratiets forudsætninger. Mine vigtigste fokusområder er stadig åbenhed og demokrati. For det er altafgørende for enhver faglig organisation, at medlemmerne kan se meningen med at være medlem. Jeg har derfor i den forgangne periode rejst land og rige rundt for at bringe Uddannelsesforbundet tættere på medlemmerne og omvendt. Jeg har i praksis fået bekræftet, at den lokale tillidsrepræsentant står stærkere og med et mere sikkert mandat, hvis medlemstilslutningen på arbejdspladsen er høj. På samme måde får forbundet mere slagkraft, når medlemstilslutningen er høj. Så hvis der skal være en endnu større synlighed og tættere kobling mellem jer selv, jeres faglige og pædagogiske problemstillinger og Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, så er det mig, I skal opfordre jeres delegerede til at stemme på.

Download kontaktoplysninger