Hanne Pontoppidan

Formand

Hannes præsentationstekst i forbindelse med hendes genopstilling som formand for Uddannelsesforbundet til kongressen i november 2020. Jeg tager gerne en periode mere! Der ligger mange vigtige dagsordner i den kommende kongresperiode, som jeg gerne stiller mig i spidsen for arbejdet med. Det gælder fx: Ny arbejdstidsaftale Senest ved OK21 skal vi have sagt farvel til Lov409, så alle lærere igen har aftalebasserede arbejdstidsregler. De kommunale lærere har fået deres aftale, nu venter oversættelsen til de statslige områder. Det er imidlertid ikke gjort med en aftale og en underskrift på et papir. Der venter en stor uddannelses- og omstillingsopgave både hos arbejdsgiverne og hos os selv. Både i forhold til at kende og kunne de muligheder, der er i den nye aftale, men i høj grad også i forhold til at ændre kulturerne, der er blevet etableret siden 2013. Bedre vilkår for TR Vi skal igen få etableret og anerkendt vores TR’er som ligeværdige forhandlingsparter i alle forhold, der vedrører lærernes hverdag. De seneste år er TR’erne sat under pres. De får ikke de nødvendige informationer og den nødvendige tid til at løfte opgaven for kollegerne, for forbundet og for arbejdspladsen. Det holder simpelthen ikke. Man skal have den nødvendige tid, og det er ikke en størrelse, ledelsen kan sætte tal på. Ledelsen skal anerkende, at TR naturligvis (og ikke mindst i omstillingstider, ved fusioner, udliciteringer eller under perioder som den nuværende med Covid-19) har en meget stor og omfangsrig opgave i sit TR-hverv, og derfor naturligvis på ingen måde kan undervise eller vejlede i samme omfang som kollegerne. Vi ser alt for mange TR’er, der er sat i tilnærmelsesvis fuld undervisning. Så kan man simpelthen ikke løfte opgaven tilfredsstillende, hverken for sig selv eller andre. Fokus på løn Vi oplever, at lønudviklingen lokalt mange steder er gået i stå. Vi skal have fokus på at sikre mere i løn til alle medlemmer – centralt og lokalt. Plads til faglighed Alle vore medlemmer oplever, at deres faglighed er presset. Billedet er det samme, uanset om vi ser på vejledningen i UU og jobcentre, danskuddannelsen af indvandrere eller den almene eller erhvervsrettede undervisning af unge og voksne. Fokus er på slutresultaterne, ikke på mellemregningerne. Og tiden til at forberede den gode undervisning udsultes. Konsekvensen af dette er, at flere unge og voksne ikke kommer med hele vejen, og at en del af de, der alligevel klarer sig igennem, ikke får tilstrækkeligt udbytte. Det forhold skal vi have tydeliggjort, så det kan blive ændret. Dels fordi vi skal have alle med, dels fordi vore medlemmer helt basalt skal kunne holde til at gå på arbejde. Sikkert gennem Corona-tiden Covid-19 har skabt både et stort arbejdspres på vore medlemmer og stor utryghed i forhold til smitte. Vi skal som forbund fastholde arbejdet med at skabe lydhørhed og forståelse for dette hos politikere og ministerier, og vi skal vedblive med at bringe løsningsforslag frem, der kan gøre, at I kan møde trygt frem på arbejde og har mulighed for at gøre jeres arbejde ordentligt. Jeg er klar til en ny tre-års periode for og sammen med jer.

Mobil: 23 32 50 12

Download kontaktoplysninger