Søg efter medarbejder

I sekretariatet er der ca. 40 ansatte. Under hver medarbejder finder du oplysninger om ansvarsområde, telefonnummer og mailadresse.

Sekretariatsledelsen

Birgitte Johansen

Sekretariatschef, leder af stabsenheden

Tlf: 70 70 27 22

Amalie Ferdinand

Leder af forhandlingsenheden

Tlf: 70 70 27 22

Hanne Marx

Leder af administrativ enhed

Tlf: 51 20 36 96

Inge Gleerup

Leder af kommunikationsenheden

Tlf: 23 25 95 72

Tina Bøgehave Christiansen

Leder af uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed

Tlf: 23 32 50 14