Her finder du en oversigt over Uddannelsesforbundets interne og eksterne repræsentationer.

Hovedbestyrelsen (HB)
 • Hanne Pontoppidan (formand)
 • Morten Bay (næstformand)
 • Gitte Bech Larsen
 • Jan Andreasen
 • Jørgen Fich Andersen
 • Kasper Hvitved
 • Kirsten Christensen
 • Lotte Klein
 • Martin Filt
 • Per Struwe Christensen
 • Per Ullner Nielsen
 • Peter Ølgaard
 • Jesper Vedersø McCandless
 • Poul-Henning Laursen
Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget)
 • Per Struwe C. (formand)
 • Gitte Bech Larsen (næstformand)
 • Jesper Vedersø McCandless
 • Peter Kramhøft
 • Henrik Dyrby Mogensen
 • Inger Dahl Nissen
 • Emmy Drongstrup Jensen
 • Mikkel Bossen
Ansøgningsudvalg (FUSR-fonden)
 • Per Nielsen (formand)
 • Jan Andreasen
 • Jørgen Fick Andersen
 • Hanne Pontoppidan
 • Kirsten Christensen
 • Per Nielsen

Suppleant

 • Morten Bay

Repræsentantskab

 • Hanne Pontoppidan                                   

Suppleant

 • Morten Bay

Forretningsudvalg

 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay

Repræsentantskab

 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay
 • Jørgen Fick Andersen
 • Peter Ølgaard
 • Per Struwe
 • Jan Andreasen
 • Per Nielsen

Suppleanter (Kun ved udtræden)

 • Kirsten Christensen        
 • Lotte Klein
 • Martin Filt
 • Kasper Hvitved
 • Gitte Bech Larsen
 • Jens Dam
 • Birgitte Johansen

LC-revisor

 • Anette Pedersen

                              

Hovedbestyrelse

 • Hanne Pontoppidan 

Beskæftigelse, erhverv, integration og socialpolitik

 • Morten Bay
 • Sekretariat

Uddannelse og forskning

 • Hanne Pontoppidan
 • Sekretariat

Arbejdsmiljø

 • Morten Bay
 • Sekretariat

Arbejds- og ansættelsesret

 • Hanne Pontoppidan
 • Sekretariat

Organisationsudvikling

 • Morten Bay
 • Sekretariat

Arbejdsgruppe om lokalstruktur

 • Morten Bay
 • Sekretariat

Arbejdsgruppe om organisering- og kapacitetsopbygning

 • Sekretariat

OK-følgegruppen

 • Sekretariat

Delegerede fra 1. september 2020

 • Jesper Vedersø McCandless
 • Martin Filt
 • Morten Bay

Suppleanter 

 • Peter Ølgaard

Hovedbestyrelse

 • Hanne Pontoppidan
 • Gitte Bech Larsen

Suppleanter, personlige

 • Lotte Klein
 • Jørgen Fick

Delegerede

 • Hanne Pontoppidan
 • Kirsten Christensen
 • Gitte Bech Larsen

Suppleanter

 • 1. suppleant Kirsten Kaas, Lederne
 • 2. suppleant Lotte Klein
Bestyrelse
 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay
Arbejdsudvalg
 • Hanne Pontoppidan
Forretningsudvalg
 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay
 • Morten Bay

Suppleant

 • Sekretariatet

Education international (EI)

 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay

Hvor der er flere pladser, sekretariatschef og vicesekretariatschef

European Trade Union Committee for Education (ETUCE)

 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay

Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)

 • Styrelse Hanne Pontoppidan
 • Suppleant Morten Bay
 • Sektor for ungdomsuddannelse Morten Bay

Ulandssekretariatets bestyrelse

 • Hanne Pontoppidan
 • Suppleant Morten Bay
Repræsentantskab
 • Hanne Pontoppidan
 • Morten Bay (plads udlånt fra DLF)
Suppleant
 • Jens Dam

Repræsentantskab

 • Morten Bay

Suppleant

 • Peter Ølgaard

Afdeling 11's bestyrelse

 • Morten Bay (formand)
 • Peter Ølgaard
 • Kasper Hvitved

Repræsentantskab

 • Hanne Pontoppidan

  Suppleant (Kun ved udtræden)
 • Morten Bay
Repræsentantskab
 • Hanne Pontoppidan
Lokalråd
 • Gitte Bech Larsen
 • Peter Ølgaard
 • Finn Markussen

 Rådet for de grundlæggende Erhvervsuddannelser (REU)

 • Hanne Pontoppidan
 • Søren Hoppe Christensen

Suppleant

 • Vacant

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)

 • Hanne Pontoppidan

Rådet for Børns Læring

 • Jan Andreasen

Efteruddannelsesudvalg for EUD

 • Morten Bay

Digitaliseringspanel for ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

 • Jesper Vedersø McCandles

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Repræsentantskab

 • Jan Andreasen

Følgegruppe vedrørende indvandrerlærernes efteruddannelse

 • Jørgen Fick Andersen
 • Sekretariatet

Følgegruppe i tilknytning til lov om undervisning i dansk som andetsprog   for voksne udlændinge

 • Jørgen Fick Andersen
 • Sekretariatet

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, uddannelsesudvalg

 • Morten Bay
 • Søren Hoppe Christensen

 VIA University College, uddannelsesudvalg

 • Martin Filt
 • Søren Hoppe Christensen

Det Kriminalpræventive Råd

 • Per Nielsen

Det Kriminalpræventive Råd - Udvalget for børn og unge

 • Per Nielsen

Uddannelsesfonden på det private område (FOAS)

 • Hanne Pontoppidan                
 • Jørgen Fick Andersen

Suppleant

 • Kirsten Christensen

Dansk Sprognævn

 • Lotte Klein

Center for Ungdomforskning (CEFU)

 • Jan Andreasen                   

Suppleant

 • Martin Filt

CEVEA

Repræsentantskab

 • Morten Bay

Bestyrelsen for DEG-bestyrelserne

Medarbejderrepræsentant for erhvervsskolebestyrelsernes medarbejderorganisationer

 • Inger Dahl

Suppleant

 • Martin Filt