Uddannelsesforbundet har indgået en række grænseaftaler med andre faglige organisationer. Grænseaftalerne indebærer, at man ikke må optage medlemmer, der er ansat under den anden organisations faglige område – man optager kun medlemmer inden for sit eget faglige område.
Formålet med grænseaftalerne er at sikre, at de forhandlingsberettigede organisationer står så stærkt som muligt. For Uddannelsesforbundets vedkommende betyder det, at hvis man er ansat på en af vores overenskomster/aftaler, hvor vi har forhandlingsretten, så må de andre organisationer, som vi har grænseaftaler med, ikke optage vedkommende. Så hvis en kollega er fejlorganiseret i et andet forbund, som vi har en grænseaftale med, så kan Uddannelsesforbundet forlange, at det andet forbund melder vedkommende ud.

Grænseaftalerne i Lærernes Centralorganisation (LC) indebærer, at LC’s medlemsorganisationer kun må optage medlemmer, der er ansat inden for de områder, der er grænsedraget til medlemsorganisationen. Dog gælder det også, at hvis en person er medlem af den organisation, som vedkommende er grænsedraget til, så kan man godt også være medlem af en anden LC-organisation på den betingelse, at man ikke er stemmeberettiget til LC’s urafstemninger om fornyelse af overenskomster og aftaler.

Hvis en person har flere ansættelser inden for flere LC-organisationers faglige områder, er det hovedbeskæftigelsen, der afgør, hvilken LC-organisation, man er grænsedraget til. Hvis en person har en stilling som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår er denne stilling hovedbeskæftigelsen, medmindre man har orlov uden løn for at varetage en anden stilling.

LC’s medlemsorganisationer er:

 • Danmarks Lærerforening (DLF)
 • Frie Skolers Lærerforening (FSL)
 • Uddannelsesforbundet
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • FOA

På ungdomsskolen skal man være opmærksom på, at der på nogle skoler er ansat lærere, som er ansatte i folkeskolen på enten en tjenestemandsstilling i folkeskolen eller folkeskolelærernes overenskomst, og som udfører opgaver i ungdomsskolen (udlånt til ungdomsskolen). Disse lærere er grænsedraget til DLF. Det er aftalt med DLF, at man lokalt kan indgå i valgfællesskaber mhp. tillidsrepræsentantvalg i ungdomsskolen.

Grænseaftalen med Dansk Tandplejerforening (DTP) er gældende for hele erhvervsuddannelsesområdet og betyder, at alle ansatte (inklusive tandplejere) i stillinger, der er omfattet af Uddannelsesforbundets forhandlingsret, organiseres i Uddannelsesforbundet.

Aftalen har især betydning for Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere, som er tilknyttet universiteterne i København og Aarhus.

Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere

Tandplejere ansat som faglærere på Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere organiseres i Uddannelsesforbundet.

Tandplejere ansat som undervisningsassistenter på Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere organiseres i Uddannelsesforbundet (se dog undtagelse nedenfor). DTP tilbyder passivt medlemskab.

Undtaget herfra er følgende grupper:

 • Deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter, som også er privat eller offentligt ansatte tandplejere på en DTP-aftale, dobbeltorganiseres i både Uddannelsesforbundet og DTP. Der betales sædvanligt kontingent til Uddannelsesforbundet, og heraf sender Uddannelsesforbundet et beløb til DTP, der svarer til 1/3 af DTP’s normale kontingent
 • Tandplejere ansat i kortvarige undervisningsforløb, som ikke er varig beskæftigelse (for eksempel vikararbejde eller enkelte lektioner), organiseres alene i DTP

Grænseaftalen med Blik og Rørarbejderforbundet indebærer, at alle ansatte (inklusive Blik og Rørarbejdere) på Uddannelsesforbundets aftaler og overenskomster organiseres i Uddannelsesforbundet.

Medlemmer af Blik og Rørarbejderforbundet, der bliver ansat på Uddannelsesforbundets aftaler og overenskomster, har mulighed for at forblive i Blik og Rørarbejderforbundet på følgende betingelser:

 1. De skal være medlemmer af Uddannelsesforbundet
 2. De betaler et suppleringskontingent til Blik og Rørarbejderforbundet, som pt. (juni 2019) er på 150 kr. om måneden
 3. Suppleringskontingentet giver adgang til følgende ydelser fra Blik og Rørarbejderforbundet:
 • Blad
 • Elektroniske nyhedsbreve
 • Medlemskurser og lignende i VVS-faget
 • Forsikringer
 • Fastholde medlemskab i A-kasse
 • Medlemsrabatter
 • Leje medlems ferieboliger

Man henvender sig selv til Blik og Rørarbejderforbundet for at forblive medlem på suppleringskontingent.

Tilbud fra andre forbund

 

Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at tegne et supplerende medlemskab i Kost og enæringsrådet for 133 kroner om måneden. Tilbuddet giver dig, der tidligere har været medlem af Kost og enæringsrådet mulighed for at bevare et tilhørsforhold.  

Læs mere her og kontakt Kost og Ernæringsforbundet

Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at tegne et supplerende medlemskab i IDA for 147 kroner om måneden. Tilbuddet giver dig, der tidligere har været medlem af IDA mulighed for at bevare et tilhørsforhold. 

Læs mere her og kontakt IDA

Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at tegne et passivt medlemskab hos DM. Tilbuddet giver dig, der tidligere har været medlem af DM mulighed for at bevare et tilhørsforhold.

DMs vedtægt: Stk. 6 Medlemmer, der hverken er beskæftigede eller arbejdssøgende inden for DMs område, kan efter ansøgning overflyttes til passivt medlemskab. Medlemmer, der overgår til passivt medlemskab, har ingen valgret eller opstillingsret i foreningen.

Læs mere her og kontakt DM

Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at tegne et supplerende medlemskab hos Jordbrugsteknologer i Danmark (JID).

Dette gælder også hvis du er pensionist.

Er du interesseret i dette tilbud så kontakt Uddannelsesforbundet.