Uddannelsesforbundet har indgået en række grænseaftaler med andre faglige organisationer. Grænseaftalerne indebærer, at man ikke må optage medlemmer, der er ansat under den anden organisations faglige område – man optager kun medlemmer inden for sit eget faglige område.

Formålet med grænseaftalerne er at sikre, at de forhandlingsberettigede organisationer står så stærkt som muligt.

For Uddannelsesforbundets vedkommende betyder det, at hvis man er ansat på en overenskomst eller aftale, hvor Uddannelsesforbundet har forhandlingsretten, så må de organisationer, vi har grænseaftaler med, ikke tilbyde vedkommende et medlemskab.

Hvis en kollega er fejlorganiseret i et forbund, som der er indgået en grænseaftale med, kan Uddannelsesforbundet forlange, at det andet forbund melder vedkommende ud.

Grænseaftalerne i Lærernes Centralorganisation (LC) indebærer, at LC’s medlemsorganisationer kun må optage medlemmer, der er ansat inden for de områder, der er grænsedraget til medlemsorganisationen. Dog gælder det også, at hvis en person er medlem af den organisation, som vedkommende er grænsedraget til, så kan man godt også være medlem af en anden LC-organisation på den betingelse, at man ikke er stemmeberettiget til LC’s urafstemninger om fornyelse af overenskomster og aftaler.

Hvis en person har flere ansættelser inden for flere LC-organisationers faglige områder, er det hovedbeskæftigelsen, der afgør, hvilken LC-organisation, man er grænsedraget til. Hvis en person har en stilling som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår er denne stilling hovedbeskæftigelsen, medmindre man har orlov uden løn for at varetage en anden stilling.

LC’s medlemsorganisationer er:

 • Danmarks Lærerforening (DLF)
 • Frie Skolers Lærerforening (FSL)
 • Uddannelsesforbundet
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • FOA

På ungdomsskolen skal man være opmærksom på, at der på nogle skoler er ansat lærere, som er ansatte i folkeskolen på enten en tjenestemandsstilling i folkeskolen eller folkeskolelærernes overenskomst, og som udfører opgaver i ungdomsskolen (udlånt til ungdomsskolen). Disse lærere er grænsedraget til DLF. Det er aftalt med DLF, at man lokalt kan indgå i valgfællesskaber med henblik på tillidsrepræsentantvalg i ungdomsskolen.

Grænseaftalen med Dansk Tandplejerforening (DTP) er gældende for hele erhvervsuddannelsesområdet og betyder, at alle ansatte (inklusive tandplejere) i stillinger, der er omfattet af Uddannelsesforbundets forhandlingsret, organiseres i Uddannelsesforbundet.

Aftalen har især betydning for Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere, som er tilknyttet universiteterne i København og Aarhus.

Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere

Tandplejere ansat som faglærere på Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere organiseres i Uddannelsesforbundet.

Tandplejere ansat som undervisningsassistenter på Skolerne for Klinikassistenter og tandplejere organiseres i Uddannelsesforbundet, og DTP tilbyder passivt medlemskab.

Undtaget herfra er deltidsbeskæftigede undervisningsassistenter, som også er privat eller offentligt ansatte tandplejere på en DTP-aftale (kombinationsansatte). De kombinationsansatte dobbeltorganiseres i både Uddannelsesforbundet og DTP. Der betales sædvanligt kontingent til Uddannelsesforbundet, og heraf sender Uddannelsesforbundet et beløb til DTP, der svarer til 1/3 af DTP’s normale kontingent.

Tandplejere ansat i kortvarige undervisningsforløb, som ikke er varig beskæftigelse (for eksempel vikararbejde eller enkelte lektioner), organiseres alene i DTP.

Grænseaftalen med Blik og Rørarbejderforbundet indebærer, at alle ansatte (inklusive Blik og Rørarbejdere) på Uddannelsesforbundets aftaler og overenskomster organiseres i Uddannelsesforbundet.

Medlemmer af Blik og Rørarbejderforbundet, der bliver ansat på Uddannelsesforbundets aftaler og overenskomster, har mulighed for at forblive i Blik og Rørarbejderforbundet på følgende betingelser:

 1. De skal være medlemmer af Uddannelsesforbundet
 2. De betaler et suppleringskontingent til Blik og Rørarbejderforbundet, som pt. (juni 2019) er på 150 kr. om måneden
 3. Suppleringskontingentet giver adgang til følgende ydelser fra Blik og Rørarbejderforbundet:
 • Blad
 • Elektroniske nyhedsbreve
 • Medlemskurser og lignende i VVS-faget
 • Forsikringer
 • Fastholde medlemskab i A-kasse
 • Medlemsrabatter
 • Leje medlems ferieboliger

Du skal selv henvende dig til Blik og Rørarbejderforbundet for at forblive medlem på suppleringskontingent.

Grænseaftalen med Jordbrugsteknologer i Danmark (JID) indebærer, at alle ansatte (også jordbrugsteknologer) på Uddannelsesforbundets aftaler og overenskomster organiseres i Uddannelsesforbundet.

Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at tegne et supplerende medlemskab hos Jordbrugsteknologer i Danmark (JID) til 68 kr. om måneden.

Dette gælder også hvis du er pensionist.

Er du interesseret i dette tilbud så kontakt Uddannelsesforbundet.

Tilbud fra andre forbund

I en lang række fagforbund er der mulighed for, at man kan forblive medlem til et nedsat kontingent, selvom man får ansættelse og bliver medlem under et andet fagforbund. Det giver dig mulighed for, at du kan forblive i dit gamle forbund ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

I Kost- og Ernæringsforbundet kan man få et Interessemedlemskab B til 136 kr. om måneden, hvis man har et arbejde, der forudsætter medlemskab af en anden faglig organisation. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Kost- og Ernæringsforbundet ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet. 

Læs mere her og kontakt Kost- og Ernæringsforbundet

I IDA kan man blive medlem til 147 kr. om måneden, hvis man også er medlem af en anden fagforening. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i IDA ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet. 

Læs mere her og kontakt IDA

Hvis man hverken er beskæftiget eller arbejdssøgende inden for DM’s område, kan man søge om at blive passivt medlem til 75,17 kr. om måneden. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i DM ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet. 

Betingelserne for passivt medlemskab fremgår af DM’s vedtægt § 4, Stk. 6. 

Læs mere her og kontakt DM

I DJØF  kan man blive medlem til for 381 kroner i kvartalet svarende til 127 kr. om måneden, hvis man har anden beskæftigelse uden for DJØF’s område. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i DJØF  ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt DJØF

Man kan blive passivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening (DS) for 81 kr. om måneden, hvis ens job hverken er omfattet af en DS-overenskomst eller en DS-samarbejdsaftale, og man er medlem af den forhandlingsberettigede organisation på området. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Dansk Socialrådgiverforening ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt Dansk Socialrådgiverforening

Man kan blive associeret medlem af Konstruktørforeningen for 125 kr. om måneden, hvis man er erhvervsaktiv og ikke udfører konstruktørarbejde. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Konstruktørforeningen ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt Konstruktørforeningen

Man kan blive passivt medlem af Forbundet arkitekter og designere for 125 kr. i kvartalet, hvis man har forladt branchen eller faget. Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Forbundet arkitekter og designere ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt Forbundet arkitekter og designere

Man kan blive passivt medlem af Kommunikation og Sprog  for 207 kr. om måneden, hvis man er i et job, hvor Kommunikation og Sprog  ikke har ret til at repræsentere vedkommende overfor en arbejdsgiver.

Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Kommunikation og Sprog ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt Kommunikation og Sprog

Man kan blive passivt medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening for 465 kr. i kvartalet svarende til 155 kr. om måneden, hvis man ikke udøver aktiv musikpædagogisk virksomhed.

Betingelsen for passivt medlemskab fremgår af foreningens vedtægt § 3, pkt. 5.

Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i Dansk Musikpædagogisk Forening ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt Dansk Musikpædagogisk Forening

Man kan blive passivt medlem af PROSA for 217 kr. om måneden, hvis man overgået til et arbejde uden for foreningens optagelses­bestemmelser.

Tilbuddet giver dig mulighed for at forblive i PROSA  ved siden af dit medlemskab af Uddannelsesforbundet.

Læs mere her og kontakt PROSA