Vedtægterne besluttes på forbundets kongresser. Sidste gang var på kongressen i 2020.

Uddannelsesforbundets vedtægter (pdf)