Vedtægterne besluttes på forbundets kongresser. Sidste gang var på kongressen i 2017.