Hvis du er berettiget til at få befordringsgodtgørelse, vil du få det at vide i forbindelse med arrangementet. For at få befordringsgodtgørelse skal du udfylde et afregningsbilag, som du får tilsendt. Husk altid at gemme kvitteringer på transportudgifter.

Regler for befordringsgodtgørelse

  1. Udgangspunktet er, at du skal benytte det billigste offentlige transportmiddel.
  2. Kører du med tog, får du dækket en billet på standard, pladsreservation samt internetadgang, så det er muligt at arbejde på din computer i toget. Det forudsættes, at du bestiller din rejse i så god tid som muligt, så du kan være sikker på at få plads på standard. Hvis du ikke kan få plads på standard, eller andre særlige hensyn taler for det, dækker forbundet en plads på 1. klasse.
  3. Hvis der ikke findes en offentlig trafikforbindelse på strækningen mellem din bopæl og nærmeste station, eller hvis denne vil forlænge rejsetiden væsentligt, får du refunderet kørsel i bil på den nævnte strækning. Er det heller ikke muligt at køre i egen bil, får du dækket udgifter til taxa mellem din bopæl og stationen. Samme principper gælder for transport mellem station og kursussted/mødested. Hvor forbundet har arrangeret fælles transport, forventes du at benytte denne.
  4. Du kan rejse med fly, hvis det er nødvendigt for at opnå en væsentlig rejsetidsbesparelse, eller hvis det er den billigste rejseform. Det forudsættes, at du vælger den billigst mulige flyrejse, og den billigst mulige transport til og fra lufthavnen.
  5. Du kan køre i bil, hvis det er nødvendigt for at opnå en væsentlig rejsetidsbesparelse, eller hvis det er den billigste rejseform. Kørsel i bil godtgøres med statens højeste km-sats. Det forudsættes, at du i videst muligt omfang anvender samkørsel enten hele vejen eller en del af vejen.

Hvis du ikke benytter det billigste offentlige transport, skal årsagen angives på afregningsbilaget for befordringsgodtgørelse.