Retningslinjer

Uddannelsesforbundets vedtægter regulerer medlemmernes rettigheder og pligter samt forbundets struktur.

Regler for honorarer og fratrædelsesordninger for hovedbestyrelsesmedlemmer og frikøb af hovedbestyrelsesmedlemmer og sektionsformænd.

Uddannelsesforbundet er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og andre organer i ministerier, institutioner og organisationer.

Hvis du som medlem, tillidsrepræsentant eller HB-medlem deltager i Uddannelsesforbundets mødevirksomhed, vil forbundet i nogle tilfælde godtgøre dine transportomkostninger.

Uddannelsesforbundet har indgået en række grænseaftaler med andre fagorganisationer, som er med til at sikre, at alle ansatte er medlem af den forhandlingsberettigede organisation.

Her kan du læse om forbundets seneste regnskaber.

Uddannelsesforbundets behandling af personoplysninger