Uddannelsesforbundet er fagforbund for omkring 9.000 undervisere, vejledere og konsulenter, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv.

Omkring halvdelen af medlemmerne underviser på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. De er typisk faglærte håndværkere med en pædagogisk videreuddannelse. Den anden halvdel er ansat på forskellige offentlige og private uddannelsesinstitutioner.

 • EUD
 • AMU-centre (arbejdsmarkedsuddannelser)
 • FGU (Forberedende Grunduddannelse)
 • Designskoler
 • Erhvervsakademier
 • Forsvaret
 • Landbrugsskoler
 • Maritime uddannelser
 • SKT (skoler for klinikassistenter og tandplejere)
 • TAMU-centre (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser)
 • VUC (AVU, FVU, ordblindeundervisning - OBU)
 • FGU (Forberedende Grunduddannelse)
 • Sprogcentre – kommunale og private
 • Daghøjskoler og oplysningsforbund
 • Ungdomsskoler
 • Beskæftigelsesområdet og UU-vejledning
 • Mindre private uddannelsesinstitutioner - fx Hans Knudsens Instituttet og TvGlad