Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
15.02.2021
  • Værd at vide

Ferie og hjemsendelse efter lønkompensationsordningen

Er du ansat på en privat arbejdsplads, som får del i corona-ordningerne om lønkompensation, så tjek, hvornår din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde fri.

15.02.2021
  • Værd at vide

OK21-aftale indgået for kommunalt ansatte

Aftalen omfatter alle medarbejdere i kommunerne. De forhold, der særligt gælder for ungdomsskolelærere, undervisere på kommunale sprogcentre og kommunalt ansatte vejledere, faldt på plads 16. februar. Overenskomstresultaterne kommer til afstemning blandt medlemmerne i marts.

15.02.2021
  • Værd at vide

Vær sikker på at du kan stemme til OK21

Inden urafstemningen for OK21 går i gang, er der behov for at få tjekket, om din email-adresse og arbejdspladsoplysninger står korrekt i Uddannelsesforbundets centrale medlemssystem. Ellers kan du ikke stemme om den overenskomst, som kommer til afstemning på dit ansættelsesområde.

12.02.2021
  • Værd at vide

Lærerne vil gerne bruge virtuelle værktøjer - når det giver mening

Nødfjernundervisningen under corona er for mange lærere blevet indbegrebet af tvungen brug af virtuel undervisning. Og lærerne har kun i lav grad selv fået lov at vælge de digitale værktøjer, som giver mening for dem. En højere grad af metodefrihed ser derimod ud til at give lysten til at undervise med digitale midler tilbage, viser en ny undersøgelse.

09.02.2021
  • TR-info

Vær sikker på at dine medlemmer kan stemme til OK-21

Inden urafstemningen for OK21 går i gang, er der behov for at få tjekket om dine medlemmer står med korrekt email-adresse og korrekte arbejdspladsoplysninger i Uddannelsesforbundets centrale medlemssystem - ellers kan de ikke stemme. Se her, hvordan I gør.

09.02.2021
  • TR-info

TR-aktiviteter bliver virtuelle i hele foråret 

På grund af corona-situationen bliver alle moduler på TR-uddannelsen og andre TR-aktiviteter holdt online frem mod sommerferien. Det gælder også det traditionelle tema-kursus for alle tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet.

07.02.2021
  • Værd at vide

OK-21-aftale på det statslige område er indgået

Aftalen omfatter samtlige statslige ansatte. De forhold, som er særlige for EUD, AMU, VUC, FGU og en række mindre skoleområder forhandles i de kommende uger. Derfor skal medlemmerne først stemme om et samlet resultat for OK21 i midten af marts.

26.01.2021
  • TR-info

Overenskomst for A2B-sprogcentre er på trapperne

Uddannelsesforbundet er langt om længe blevet enige med A2B og Dansk Erhverv om de sidste detaljer i A2B-overenskomst for undervisere. A2B og Dansk Erhverv har nu accepteret at regulere undervisningstillægget, som vi har holdt på det skulle.

21.01.2021
  • Værd at vide

Reguleringen af statsansattes løn midlertidigt sat i bero

Sænkningen af lønnen for lærere ansat på EUD, AMU, FGU og VUC bliver udskudt grundet en fejl hos Danmarks Statistik.

19.01.2021
  • Værd at vide

Efter Uddannelsesforbundets kamp for AMU-lærere: Nye udmeldinger fra ministerium

Bekymringen hos mange AMU-lærere er nu delvist imødekommet af nye udmeldinger fra Undervisningsministeriet.