Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
23.02.2021
  • Værd at vide

Der er nu styr på reguleringen af statsansattes løn

En fejl i reguleringen af lønnen for lærere ansat på EUD, AMU, FGU og VUC er nu blevet rettet op. Samtidig er reguleringen laver en tidligere udmeldt.

18.02.2021
  • Vi mener

Hjælpepakke for ungdoms- og voksenuddannelserne nødvendig – men skal udvides til flere områder

Den hjælpepakke, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget for at løfte elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelserne fagligt og trivselsmæssigt, er rigtigt set. Men den skal udvides til flere uddannelsesområder, mener Uddannelsesforbundet.

15.02.2021
  • Værd at vide

FOAS har opløst sig selv – hvad betyder det for mig?

Dine vilkår som privatansat sproglærer og ansat på daghøjskoler, i oplysningsforbund og AOF gælder stadig frem til 1. april, selv om arbejdsgivernes sammenslutning FOAS har opløst sig selv.

15.02.2021
  • Værd at vide

Ferie og hjemsendelse efter lønkompensationsordningen

Er du ansat på en privat arbejdsplads, som får del i corona-ordningerne om lønkompensation, så tjek, hvornår din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde fri.

15.02.2021
  • Værd at vide

OK21-aftale indgået for kommunalt ansatte

Aftalen omfatter alle medarbejdere i kommunerne. De forhold, der særligt gælder for ungdomsskolelærere, undervisere på kommunale sprogcentre og kommunalt ansatte vejledere, faldt på plads 16. februar. Overenskomstresultaterne kommer til afstemning blandt medlemmerne i marts.

15.02.2021
  • Værd at vide

Vær sikker på at du kan stemme til OK21

Inden urafstemningen for OK21 går i gang, er der behov for at få tjekket, om din email-adresse og arbejdspladsoplysninger står korrekt i Uddannelsesforbundets centrale medlemssystem. Ellers kan du ikke stemme om den overenskomst, som kommer til afstemning på dit ansættelsesområde.

12.02.2021
  • Værd at vide

Lærerne vil gerne bruge virtuelle værktøjer - når det giver mening

Nødfjernundervisningen under corona er for mange lærere blevet indbegrebet af tvungen brug af virtuel undervisning. Og lærerne har kun i lav grad selv fået lov at vælge de digitale værktøjer, som giver mening for dem. En højere grad af metodefrihed ser derimod ud til at give lysten til at undervise med digitale midler tilbage, viser en ny undersøgelse.

07.02.2021
  • Værd at vide

OK-21-aftale på det statslige område er indgået

Aftalen omfatter samtlige statslige ansatte. De forhold, som er særlige for EUD, AMU, VUC, FGU og en række mindre skoleområder forhandles i de kommende uger. Derfor skal medlemmerne først stemme om et samlet resultat for OK21 i midten af marts.

21.01.2021
  • Værd at vide

Reguleringen af statsansattes løn midlertidigt sat i bero

Sænkningen af lønnen for lærere ansat på EUD, AMU, FGU og VUC bliver udskudt grundet en fejl hos Danmarks Statistik.

19.01.2021
  • Værd at vide

Efter Uddannelsesforbundets kamp for AMU-lærere: Nye udmeldinger fra ministerium

Bekymringen hos mange AMU-lærere er nu delvist imødekommet af nye udmeldinger fra Undervisningsministeriet.