Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
12.10.2021
  • Værd at vide

Har du ferie tilbage?

Har du meget ubrugt ferie stående, skal du snart til at lægge en plan. Den 31. december 2021 udgør nemlig en klar skæringsdato i den nye ferielov – og det kan risikere at koste dig dine feriedage.

12.10.2021
  • Nyt om faget

Send os din viden om de 15-25-årige – der skal tænkes nyt

Har du og din arbejdsplads gode erfaringer med at rykke eller fastholde den gruppe af unge, som har svært ved at komme i gang eller gennemføre en uddannelse? Så del dine erfaringer med os. Uddannelsesforbundet indsamler gode eksempler fra praksis, der skal overleveres til Nina Schmidt-kommissionen, der skal få flere unge i gang.

11.10.2021
  • Værd at vide

Søg 25.000 kr. til uddannelse og kompetenceløft

Som ansat på AMU, FGU, VUC, erhvervsskoler og erhvervsakademier kan du fortsat søge penge fra Den statslige Kompetencefond. Du kan søge både til en række uddannelsesforløb, som er forhåndsgodkendt, men du kan også forsøge at få penge til at gå andre veje.

08.10.2021
  • Værd at vide

Podcast om visionen for fremtidens VUC

Hør diskussionen mellem formændene for Uddannelsesforbundet, GL og Danske HF & VUC. De giver deres bud på, hvad fremtidens VUC skal kunne for at give voksne et kvalificeret tilbud om almen uddannelse.

05.10.2021
  • TR-info

I gang med den nye arbejdstidsaftale

De første statslige arbejdstidsaftaler på EUD, AMU, VUC og FGU skal være på plads ved årsskiftet. Opgaveoversigterne på de berørte skoler skal være klar i slutningen af november.

05.10.2021
  • TR-info

Opfordring til at få whistleblower-ordning om sexchikane

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til dialogmøde på flere statslige skoleområder for at få delt erfaringer og blive klogere på om der er behov for yderlig information om, hvordan sexchikane forebygges. Skolerne opfordres til at give elever og kursister mulighed for at komme af med dårlige oplevelser.

05.10.2021
  • TR-info

GDPR: Drop sms’erne i TR-arbejdet

Sms’er er ukrypterede og må ikke afsløre fagforeningsmedlemskab. Derfor skal du undgå at kommunikere med medlemmerne ad den vej, når det handler om dit arbejde som tillidsrepræsentant.

27.09.2021
  • Nyt om faget

Tal om frustrationer i stedet for at tie

Medarbejderne og lederne holder ofte deres overvejelser for sig selv, når de oplever, at forhold er utilfredsstillende, eller de er i tvivl om, hvorvidt de kan holde til arbejdet. Det viser et centralt fund i en ny undersøgelse om motivation i underviserjobbet. Du kan bruge materiale fra undersøgelsen til at få gang i dialogen på din arbejdsplads.

20.09.2021
  • TR-info

Få bedre styr på ophavsret på de statslige og private områder

Er du TR på en kommunal arbejdsplads skal du kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis der er spørgsmål til ophavsret på kollegernes materiale. Arbejder du på en statslig eller privat arbejdsplads, så er der udarbejdet materiale, der kan hjælpe dine kolleger.

20.09.2021
  • Værd at vide

Nyt visionspapir for VUC skal øge voksnes muligheder for almen uddannelse

Der er behov for at give flere voksne en reel chance for at uddanne sig. Derfor er Uddannelsesforbundet, GL og Danske HF & VUC gået sammen om en uddannelsesvision, om at voksne skal have reelle muligheder for at få almen uddannelse, der matcher det, der forventes af de unge.