Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
15.08.2016
  • TR-info

Intro-film om Ulandssekretariatet

Uddannelsesforbundet støtter Ulandssekretariatets arbejde. Derfor opfordrer vi til at vedhæftede film bruges til information af medlemmerne i alle relevante sammenhænge.

08.08.2016
  • TR-info

Nye kolleger? – skal være medlemmer!

Alle nye kolleger skal være medlem af Uddannelsesforbundet. Som tillidsvalgt kan du give nye kolleger, de nødvendige informationer, så de kan melde sig ind.

08.08.2016
  • TR-info

Opgørelse af arbejdstid

Vi skal opfordre jer som tillidsvalgte til at følge op på, om arbejdstiden opgøres korrekt på jeres arbejdspladser, hvor normperioden afsluttes i forbindelse med sommerferien.

08.08.2016
  • TR-info

Brug for hjælp til det psykiske arbejdsmiljø?

Alle kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og jobcentre kan få gratis konsulenthjælp.

27.06.2016
  • TR-info

Inddragelse af tillidsrepræsentanter ved afskedigelser: EUD, AMU, VUC og produktionsskoler

Moderniseringsstyrelsen har i deres personaleadministrative vejledning (PAV) sået tvivl om inddragelsen af tillidsrepræsentanten ved afskedigelser på skolerne. Det betyder, at man på en del skoler ikke vil oplyse navne på kolleger, som påtænkes afskediget.

27.06.2016
  • TR-info

Produktionsskoler - Puljen til lokalløn pr. 1. april 2016

Tillidsrepræsentanterne kan nu gennemføre forhandling om brug af puljen til lokalløn med ledelsen.

23.05.2016
  • TR-info

Efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Uddannelsesforbundet tilbyder kursus til vores arbejdsmiljørepræsentanter som en del af deres lovpligtige 1½ dags årlige efteruddannelse.

23.05.2016
  • TR-info

Projekt Professionel Kapital på VUC og erhvervsskoler

Post med pjecer er på vej ud til skolerne med information om tilmelding til projektet. Brug materialet i samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne, med ledelsen og i SU.

09.05.2016
  • TR-info

Velfærdsalliancen holder demonstrationer i 60 kommuner mod regeringens omkostningsbidrag

Uddannelsesforbundet opfordrer tillidsvalgte og medlemmer til at støtte op om og deltage i de lokale demonstrationer.