Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
16.08.2016
  • Vi mener

Treparts-møder om flere faglærte og praktikpladser

I sidste uge genoptog regeringen og arbejdsmarkedets parter den del af trepartsforhandlingerne, som handler om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, praktikpladser og efteruddannelse.

15.08.2016
  • Nyt om faget

Undersøgelse af hvad der løfter udsatte unge

Tænketanken DEA vil i en ny undersøgelse kigge på, hvordan de unge, som har været igennem et forberedende tilbud, klarer sig videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet.

15.08.2016
  • Nyt om faget

Få inspiration til pædagogik i praksis

For at støtte den pædagogiske dialog på skolerne efter reformen og inspirere til en ny praksis har Undervisningsministeriet udgivet et inspirationshæfte til erhvervsskolerne.

15.08.2016
  • Værd at vide

Udviklingsforum: Kvalitet i forberedende tilbud

Hvordan måler man kvaliteten af uddannelsestilbud som produktionsskoler, KUU, avu, stu, egu, daghøjskoler og andre tilbud til unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse? Deltag i Uddannelsesforbundets udviklingsforum, hvor vi debatterer spørgsmålet og formulerer kvalitetsmål som indspark til politikerne.

22.07.2016
  • Nyt om faget

Mere arbejde giver flere sygedage

Travlhed på arbejdspladsen har reelle konsekvenser for medarbejdernes helbred. Det viser nyt, kæmpe studie.

24.06.2016
  • Værd at vide

Lærere og ledere skal sammen evaluere arbejdstidsregler

Aftalen om lærernes arbejdstid skal nu evalueres og drøftes på seks regionale dialogmåder i efteråret, hvor tillidsrepræsentanter fra kommunale ungdomsskoler og sprogcentre inviteres til at deltage sammen med de kommunale arbejdsgivere, lyder det i en ny aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC).

16.06.2016
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet: Kvaliteten af indvandrersprog bør også måles

Det er ikke nok at måle på gennemførelsesprocenterne for danskuddannelserne, når vi diskuterer kvalitet og pris. Vi bør også måle bredden og anvendeligheden af det sprog, kursisterne lærer, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

15.06.2016
  • Uddannelsesbladet

I Kolding får lærerne hjælp til at sove

Dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give søvnproblemer. På Kolding HF og VUC har en stor gruppe lærere fået hjælp af en søvnekspert samtidig med, at ledelse og medarbejdere arbejder med at forbedre balancen mellem arbejde og fritid. Et af resultaterne af skolens kortlægning af Professionel Kapital, som Uddannelsesforbundet i samarbejde med GL nu tilbyder på alle erhvervsskoler og VUC’er.

15.06.2016
  • Uddannelsesbladet

Fællesskab trumfer økonomi

Statsministeren skal ikke forvente, at den ekspertgruppe, han har bedt forbedre vejene til ungdomsuddannelserne, kommer med et sparekatalog. De mangler viden og politisk fokus på de forberedende tilbud og øje for, at fællesskab ikke kan gøres op i regneark, mener formanden for ekspertgruppen.

06.06.2016
  • Vi mener

Arbejdsretten: Intet juridisk krav på angivelse af forberedelsestid

Skolelederne er ikke juridisk forpligtet til at give lærerne et skøn over det forventede tidsforbrug til eksempelvis forberedelse, lyder det i en dom fra Arbejdsretten. Men dommen understreger også, at lederne skal drøfte med lærerne, om balancen mellem arbejdstid og arbejdsopgaver er fornuftig.