Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
08.09.2020
  • Værd at vide

Arbejdstidsaftale: Nu kommer turen til de statsansatte

Den nye kommunale arbejdstidsaftale kan ikke direkte oversættes til lærere, der arbejder på statslige uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler, VUC og FGU. Men den skal danne udgangspunkt for det forhandlingsforløb, som nu sættes i gang i løbet af efteråret.

01.09.2020
  • Værd at vide

Kommunalt ansatte lærere får nu en aftale om arbejdstid

Et stort flertal blandt de kommunalt ansatte lærere har stemt ja til den nye aftale om arbejdstid. Så selvom 2/3 af Uddannelsesforbundets berørte medlemmer stemte nej, er aftalen nu vedtaget.

31.08.2020
  • Vi mener

Behov for opkvalificering af alle – ikke kun ledige

Regeringen vil gerne føre en klog finanspolitik. Men for at den for alvor bliver intelligent, skal der investeres i at kompetenceudvikle langt flere, end regeringen lægger op til, mener Uddannelsesforbundet. Forbundet beklager desuden, at regeringen ikke tilfører de penge til uddannelsesområdet, som der akut mangler.

28.08.2020
  • Værd at vide

Prisvinder er en fantastisk rollemodel

Der er usædvanlig høj trivsel på tømrerfaglærer Jacob Carl Pedersens hold. Han arbejder målrettet med at skabe stærke relationer, og dét giver bonus. Blandt andet derfor har han vundet Byggeriets faglærerpris.

18.08.2020
  • Vi mener

Formand om pensionsudspil: Det var ikke meget

Nyt pensionsudspil fra regeringen har fokus på nedslidning, men det ændrer ikke ved, at pensionsalderen fortsat er for høj, og at man er nødt til også at se på folks muligheder for overhovedet at kunne være i arbejdet, mener Uddannelsesforbundet.

13.08.2020
  • Værd at vide

Om fire uger ved vi om en ny arbejdstidsaftale er vedtaget   

Læs hvad der skal ske i den kommende tid med aftalen for arbejdstid på kommunale lærerarbejdspladser, som LC og KL netop har indgået.

11.08.2020
  • Vi mener

Ny aftale for arbejdstid i kommuner er forhandlet på plads

LC og KL har indgået en arbejdstidsaftale for sproglærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskolelærere og folkeskolelærere. Aftalen sendes til urafstemning blandt de kommunale lærere. Hvis aftalen godkendes af medlemmerne, skal der senere ske en forhandling af en oversættelse til de statslige lærerområder.

07.08.2020
  • Vi mener

Nye COVID-19-retningslinjer efter sommerferien

Hen over sommeren er et stigende antal danskere blevet smittet med coronavirus, og skoler og institutioner kan efter ferien blive ramt af sygdomstilfælde. Uddannelsesforbundet holder skarpt øje med udviklingen og fortsætter samarbejdet med ledere og ministeriet for at sikre trygge rammer for ansatte og elever.

23.06.2020
  • Værd at vide

FGU Sønderjylland får bod for manglende lønforhandlinger

Når der forhandles løn for FGU-lærerne, er det skolernes tillidsfolk, som har retten til at forhandle lønnen, ellers er det en overtrædelse af overenskomsten.

19.06.2020
  • Vi mener

Ny rapport om danskuddannelse: Faldende priser presser kvaliteten

Ny evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017 konkluderer, at reformens hensigter overordnet er indfriet, men at der har været flere utilsigtede effekter.