Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
06.04.2021
  • TR-info

TRs attestation af hjemsendelser efter lønkompensationsordningen

Som tillidsrepræsentant vil du blive kontaktet af Erhvervsstyrelsen, hvis nogle af dine kolleger har været hjemsendt med kompensation fra corona-hjælpepakkerne. Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig.

30.03.2021
  • Vi mener

Gode takter i Dansk Erhvervs forslag til at løfte uddannelsesindsatsen

Uddannelsesforbundet bakker op om en række af forslagene i et nyt udspil fra Dansk Erhverv, som blandt andet vedrører FGU og erhvervsuddannelserne. Her peges på, at det kræver nye greb og store investeringer på uddannelsesområdet at sikre flere faglærte og flere innovative samt digitale kompetencer. Økonomisk skal ”hunden dog ikke fodres med sin egen hale”, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand.

23.03.2021
  • Værd at vide

Seneste lønregulering på FOAS’ overenskomster er en lille lønnedgang

Overenskomsterne på FOAS-området følger lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked. Derfor går lønudviklingen i minus efter Corona-pandemien. Månedslønnen falder med omkring 50 kr.

16.03.2021
  • Nyt om faget

Danskuddannelse har en positiv effekt på flygtninges beskæftigelse

Nye resultater fra forskningsprogram viser, at danskuddannelse har en positiv betydning for flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet og generelt for familiens integration.

16.03.2021
  • Nyt om faget

Ansøg om penge til aktiviteter for ordblinde og læse- og skrivesvage

En statslig pulje giver mulighed for at søge om penge til undervisning og kompetenceudviklingen af nøglemedarbejdere. Puljen åbner for ansøgninger 2. april.

15.03.2021
  • Værd at vide

Find nyheder der passer til dit arbejdsliv

Se, hvordan du på net-udgaven af Uddannelsesbladet finder de nyheder, der passer til din arbejdsdag. Det første år er artiklerne på det nye bladsite blevet læst på flere end 36.000 forskellige computere, mobiltelefoner og tablets.

12.03.2021
  • Vi mener

Det er ikke rimeligt at flytte lærerne længere ned i vaccinekøen

Regeringens udspil til at ændre vaccinestrategi vil betyde, at lærerne ikke længere vil blive vaccineret mod COVID-19 før den store gruppe af danskere, som ikke varetager samfundskritiske funktioner eller er særligt sårbare. Det er urimeligt, lyder det fra Uddannelsesforbundet formand.

10.03.2021
  • TR-info

Afstemning om OK21 bliver i marts og april

Urafstemningerne for de kommunale og statslige overenskomstområder begynder forskudt, men afsluttes samtidig. Medlemmerne skal afgive deres stemme elektronisk.

09.03.2021
  • TR-info

OK21 på det private område går snart i gang

Opløsningen af arbejdsgiverforeningen FOAS betyder nye og muligvis flere forløb ved de kommende forhandlingsforløb for medlemmer ansat private sprogcentre, aftenskoler og daghøjskoler. STU-ansattes forhandlingsforløb kører som tidligere.

08.03.2021
  • Vi mener

Erhvervsuddannede der læser videre har lavere frafald og ender med højere løn

Erhvervsuddannelserne giver ikke kun adgang til job, men også til videregående uddannelser, hvor de faglærte i højere grad gennemfører, får job og ender med højere løn, viser analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.