Vil du være med til at levere en solid, faglig rådgivning til vores medlemmer og tillidsrepræsentanter om løn, ansættelse og øvrige arbejdsvilkår?

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • behandling af faglige sager fra tillidsrepræsentanter og medlemmer
 • deltagelse i forhandlinger - lokalt og centralt
 • faglig sparring om overenskomster og ansættelsesret
 • undervisning på vores TR-uddannelse
 • udvikling af specialistområder på det løn- og ansættelsesmæssige område
 • øvrige konsulentopgaver i forbundet

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant uddannelse fx som jurist og har erfaring fra arbejde med overenskomster og ansættelsesret
 • kommunikerer godt - mundtligt og skriftligt
 • har analytiske evner og er god til at finde løsninger
 • både kan arbejde selvstændigt og kan indgå i et tæt samarbejde med kolleger
 • er god i kontakten til medlemmer og tillidsrepræsentanter

Stillingen er på fuld tid.

Der må påregnes nogen rejse- og mødeaktivitet uden for almindelig arbejdstid.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter husoverenskomst mellem Uddannelsesforbundet og konsulentklubben. Hovedarbejdsstedet vil være forbundets sekretariat.

Ansøgningsfrist er mandag den 16. september 2019. Tiltrædelse 1. november eller tidligere.

Ansøgning sendes til job@uddannelsesforbundet.dk.

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.uddannelsesforbundet.dk. Du er også velkommen til at skrive en særskilt mail til job@uddannelsesforbundet.dk til vicesekretariatschef Jens Dam eller tillidsrepræsentant Marie Begtrup med ønske om opringning, hvis du har spørgsmål til stillingen.  

--

Uddannelsesforbundets sekretariat er en uformel arbejdsplads med gode kolleger, der sætter samarbejde og faglighed højt. Vi har en travl hverdag, hvor vi hjælper medlemmer og tillidsrepræsentanter med en bred vifte af spørgsmål og problemstillinger.

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet. Vi er med i FH og Lærernes Centralorganisation. Sekretariatet har ca. 50 ansatte.