Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne.

Målet er at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for vores omkring 9.000 medlemmer, der arbejder for at løfte unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarked. 

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.


Uddannelsesforbundets vigtigste opgaver er at

  • Søge politisk indflydelse - vi arbejder for, at medlemmernes faglige kompetencer og viden bliver inddraget i politiske beslutning ved at gøre politikerne opmærksomme på vores holdninger og viden.
  • Deltage i den politiske debat – vi sørger for at være repræsenteret i centrale fora og udvalg og har fokus på at deltage i debatten i dagspressen.
  • Indgå overenskomster – som fastlægger løn- og ansættelsesvilkår.
  • Yde service og rådgivning til den enkelte – alle medlemmer, der er blevet syge, opsagt eller har problemer på arbejdspladsen, kan få hjælp af Uddannelsesforbundets konsulenter eller tillidsrepræsentanter.