Uddannelsesforbundet arbejder for at få størst mulig indflydelse på voksen- og ungdomsuddannelserne – både på rammer og indhold.

Målet er, at undervisernes og vejledernes erfaringer kombineret med forskning danner grundlag for politiske prioriteringer.
Uddannelsesforbundet ønsker at samarbejde med alle relevante interessenter på institutions-, organisations-, administrations- og lovgivningsniveau for at opnå størst mulig indflydelse.
Vi vil synliggøre konsekvenserne af politiske beslutninger og i videst muligt omfang påvirke disse.

Vores medlemmer løfter en vigtig samfundsopgave ved at uddanne og vejlede unge og voksne til nutidens og fremtidens samfund, og derfor har de brug for og krav på at have trygge og samtidigt udfordrende arbejdsbetingelser – et godt arbejdsliv, som også levner plads til et godt fritids- og familieliv.


Uddannelsesforbundets vigtigste opgaver er at

  • Søge politisk indflydelse - vi arbejder for, at medlemmernes faglige kompetencer og viden bliver inddraget i politiske beslutning ved at gøre politikerne opmærksomme på vores holdninger og viden.
  • Deltage i den politiske debat – vi sørger for at være repræsenteret i centrale fora og udvalg og har fokus på at deltage i debatten i dagspressen.
  • Indgå overenskomster – som fastlægger løn- og ansættelsesvilkår.
  • Yde service og rådgivning til den enkelte – alle medlemmer, der er blevet syge, opsagt eller har problemer på arbejdspladsen, kan få hjælp af Uddannelsesforbundets konsulenter.