Mød forbundet

Uddannelsesforbundet er et stærk fagligt fællesskab for undervisere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre

Forbundet blev grundlagt i 2007 som en fusion mellem Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU). Fra 2018 er Handelsskolernes Lærerforening (HL) fusioneret med Uddannelsesforbundet. Uddannelsesforbundet er medlem af hovedorganisationen FH og Lærernes Centralorganisation (LC) og er partipolitisk neutralt. Forbundets engelske navn er Union of Education Denmark.

Uddannelsesforbundets medlemmer er lærere, vejledere og konsulenter, som overvejende arbejder på almene og erhvervsrettede uddannelser samt på sprogcentre.

Uddannelsesforbundet arbejder for at få indflydelse på voksen- og ungdomsuddannelserne og på at sikre medlemmerne gode vilkår.

Hovedstyrelsen består af 13 medlemmer og har ansvaret for den overordnede politiske ledelse i Uddannelsesforbundet. Seniorgruppens formand deltager i hovedbestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret

I sekretariatet er der ca. 40 ansatte. Under hver medarbejder finder du oplysninger om ansvarsområde, telefonnummer og mailadresse.

Her kan du søge efter og finde kontaktoplysninger på din foreningsformand eller tillidsrepræsentant.

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Artikler, indslag eller debatindlæg i pressen med Uddannelsesforbundet.