Se hovedbestyrelsen

Hovedstyrelsen består af 14 medlemmer og har ansvaret for den overordnede politiske ledelse i Uddannelsesforbundet.

Hanne Pontoppidan

Formand

Mob: 23 32 50 12

Morten Bay

Næstformand

Mob: 21 82 52 32

Gitte Bech Larsen

Jan Andreasen

Jørgen Andersen

Kasper Hvitved

Kirsten Christensen

Lotte Klein

Martin Filt

Per Struwe Christensen

Per Ullner Nielsen

Peter Ølgaard

Jesper McCandless

Observatør uden stemmeret

Poul-Henning Laursen

Observatør uden stemmeret