Principprogrammet beskriver Uddannelsesforbundets fagpolitiske, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske holdninger og grundholdninger til organisation, kommunikation og internationalt arbejde. 

Indledning

Uddannelsesforbundet er et fællesskab af medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde på institutioner for unge og voksne. Dette fællesskab skal omsættes til fælles styrke.

Styrken findes i respekten for det enkelte medlem og dets interessevaretagelse, respekten for de forskellige uddannelsesområder og organisationsformer og i respekten for det samlede for- bund. Vi har fælles mål og strategier, som vi løfter i flok, og vi har et fælles ansvar for, at ingen lades i stikken, og at der er hjælp og opbakning til dem, der har behov.

Uddannelsesforbundets medlemmer uddanner og vejleder unge og voksne til nutidens og fremtidens samfund. Medlemmernes pædagogiske arbejde og forbundets politiske arbejde er styret af respekt for elever, kursister, jobsøgende og samfundets behov.

Uddannelse er en forudsætning for et velfungerende demokrati med kvalificerede, tolerante, selvstændige og kritiske borgere, der deltager aktivt i samfundslivet. En øget uddannelsesind- sats er nødvendig, hvis danskernes kvalifikationer skal matche de voksende krav på arbejds- markedet, så Danmark fortsat kan klare sig i den internationale konkurrence.

Uddannelsesforbundets medlemmer løfter en meget vigtig samfundsopgave. Medlemmerne har krav på arbejdsvilkår, der gør det muligt at leve op til elevers, kursisters, jobsøgendes og sam- fundets forventninger om kvalitet i uddannelse og vejledning.

Medlemmerne har krav på trygge og samtidigt udfordrende arbejdsbetingelser – et godt arbejdsliv, som også levner plads til et godt fritids- og familieliv.

Professionel ledelse er en vigtig faktor for at sikre, at forbundets skoler og arbejdspladser kan overleve økonomisk og udvikle sig inden for de givne rammer og betingelser. En professionel ledelse og herunder kompetent pædagogisk ledelse er en forudsætning for at kunne skabe attraktive arbejdspladser med medbestemmelse, personalepolitik samt et godt pædagogisk miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejderne og elever og kursister.

Uddannelsesforbundet arbejder for 

  • at medlemmerne har ordentlige løn- og arbejdsvilkår
  • at medlemmerne gives mulighed for at udvikle deres faglighed og arbejdsopgaver
  • at medlemmerne kan være stolte af deres arbejde og deres medlemskab af forbundet
  • at medlemmerne får anerkendelse for at give elever, kursister og jobsøgende et bedre afsæt til fremtiden
  • at forbundets uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske arbejde får bedst mulig effekt
  • at medlemmernes arbejdspladsers ledelser er professionelle og pædagogisk