Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske HF & VUC lancerer en ny uddannelsesvision for det danske samfund i oplægget ”Videre som voksen”. Målet er, at alle voksne har muligheden for at opnår den nødvendige almene uddannelse og dannelse helt frem til et niveau, der svarer til en ungdomsuddannelse. Det skal give dem bedre mulighed for at deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

Visionen er langsigtet. Den rækker længere end de udfordringer, Danmark står over for i forhold til at opbygge en række uddannelsesmuligheder, der stiller Danmark stærkere på den lange bane.

14 anbefalinger til forbedringer

Konkret hviler uddannelsesvisionen på 14 anbefalinger fra økonomi over orlovs- og rotationsmuligheder til strukturelle uddannelsestiltag og uddannelsesplanlægning. Alle tiltag er med til at forbedre VUC’s uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem for de mange, der af forskellige årsager ikke kunne tage den lige vej gennem uddannelsessystemet i de unge år.

De 14 anbefalinger:

 1. Fjern deltagerbetalingen på AVU og HF-enkeltfag
 2. Indfør uddannelsesorlov til beskæftigede, rotationsmuligheder for ledige og forhøjet dagpengesats til almen voksenuddannelse
 3. Indfør et afdelingstaxameter for at sikre en bred geografisk dækning
 4. Skab bedre rammer for at onlineundervisning kan være en del af løsningen i forhold til at sikre uddannelse i hele landet
 5. Fasthold VUC som en samlet indgang til almen kompetencegivende voksen- og efteruddannelse
 6. Indfør systematisk uddannelsesplanlægning og konkrete måltal
 7. Hæv kvaliteten for ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 8. Giv VEU-godtgørelse til almen VEU
 9. Giv virksomhederne mulighed for at betale pr. hold
 10. Indfør særskilt refusion til kommunerne for uddannelse af ledige
 11. Fasthold forberedende voksenundervisning i IT og engelsk
 12. Skab bedre rammer for efteruddannelse af flygtninge og nydanskere
 13. Etabler smidige, målrettede og synlige overgange fra VUC til velfærdsuddannelserne
 14. Skab reelle uddannelsesmuligheder for at voksne kan kvalificere sig til lang videregående uddannelse

 Læs oplægget her