Uddannelsesforbundet udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på de almene og erhvervsrettede ungdoms- samt voksenuddannelser og sprogundervisning for indvandrere.

Høringssvar 2023

Høringssvar 2020