Uddannelsesforbundet udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på de almene og erhvervsrettede ungdoms- samt voksenuddannelser og sprogundervisning for indvandrere.

Høringssvar fra 2019

Høringssvar fra 2018

26.11.2018
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

LÆS HØRING:
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 

19.02.2018
Vejledningslov FGU 

LÆS HØRING
Høringssvar til vejledningslov FGU

Høringssvar fra 2017