Styrk uddannelserne

  • Drop omprioriteringsbidraget
Udfordringer for uddannelsessektoren

Oprust erhvervsskoler

  • Giv erhvervsskolerne et massivt økonomisk løft
  • Indfør garantifinansiering
Udfordringer for erhvervsskolerne

Giv FGU en god start

  • Finansier elevernes daglige måltid
  • Indfør selvstændigt taxameter til ordblindeundervisningen
Udfordringer for FGU

Løft danskuddannelser

  • Indfør faste takster til danskuddannelserne
Udfordringer for danskuddannelserne

Bedre vilkår for AMU

  • Indfør blivende AMU-takster
Udfordringer på AMU

Sikr det fremtidige VUC

  • Finansier efteruddannelse af lærerne på VUC
Udfordringer for VUC