Holdninger

Uddannelsesforbundets orientering om væsentlige punkter for forbundets områder i finanslovsaftalen.

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

Oversigt over de høringsvar Uddannelsesforbundet har indgivet i denne kongresperiode – dvs siden november 2017.

Principprogrammet for 2017-2020 blev godkendt på Uddannelsesforbundet kongres den 17.-18. november 2017.